Nime muutmine

Kes saab nime muuta

Uut eesnime, perekonnanime või nii ees- kui perekonnanime võivad taotleda Eesti kodanikud ja Eestis elamisloa alusel viibivad kodakondsuseta inimesed.

Kus saab nime muuta

NB! 2018. aasta algusest saavad perekonnaseisuasutuste ülesanded endale maakonnakeskuste kohalikud omavalitsused, kuna maavalitsuste tegevus lõpeb. Uut nime saab taotleda Jõhvis, Pärnus, Tallinnas ja Tartus.

Vajalikud dokumendid

Esitada tuleb

  • uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avaldus (pdf, 57,5 kB) kas isiklikult või digitaalselt allkirjastatuna
  • isikut tõendav dokument (v.a digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse puhul)
  • sünnidokument
  • perekonnaseisu tõendav dokument
  • kui soovitakse kanda suguvõsa perekonnanime, siis seda nime tõendavad perekonnaseisu- või muud dokumendid.

Dokumentide esitamist ei nõuta, kui vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Uue nime taotlemise ning ees- ja perekonnanimele esitatavate nõuete ja piirangute kohta saab lähemalt lugeda siseministeeriumi kodulehelt.

Siseministri määrusega on kehtestatud loetelu liiga laialdase kasutusega perekonnanimedest, mida ei või inimese soovil ilma mõjuva põhjuseta uueks perekonnanimeks anda.

Riigilõiv

Enne taotluse esitamist tuleb üldjuhul tasuda riigilõiv 100 eurot.

Riigilõivu ei tule tasuda, kui inimene soovib:

  • kanda tegelikus kasutuses juurdunud ees- või perekonnanime, mis erineb dokumenti või rahvastikuregistrisse kantud isikunimest nimede kokku- ja lahkukirjutamise poolest või märgi poolest, mis ei ole täht (ülakoma, sidekriips), või üksikute tähemärkide poolest ning vastab nimeseaduse nõuetele
  • kasutada sulgudes kahest nimest koosneva ees- või perekonnanime puhul üht neist nimedest ilma sulgudeta
  • kanda ees- või perekonnanime kujul, mis on kantud rahvastikuregistrisse, kuid erineb inimesele nime andmise aluseks olevasse dokumenti kantud nimekujust ümberkirjutusreeglite kohaldamise tõttu
  • oma alaealisele lapsele anda perekonnanime, mille sai pärast abiellumist lapse teise vanemaga pärast lapse sünni registreerimist ja mis on vanemate ühine perekonnanimi.

Riigilõiv tuleb tasuda rahandusministeeriumi arveldusarvele: EE891010220034796011 SEB pank, EE932200221023778606 Swedbank, EE403300333416110002 Danske Bank, EE701700017001577198 Luminor Bank. Riigilõivude viitenumbrid leiate rahandusministeeriumi kodulehelt. Samuti võite viitenumbri küsida otse asutuselt, kellele ülekannet soovite teha ehk kuhu esitate nime muutmise avalduse. Viitenumbri märkimine on kohustuslik!

Nime muutmise otsus

Nime muutmise otsustab taotluse esitamise põhjusest olenevalt kas siseministeeriumi valdkonda juhtiv asekantsler või maavalitsuse (sh Tallinna perekonnaseisuameti) ametnik otsusega. Nimemuudatuse teeb rahvastikuregistris maavalitsuse või Tallinna perekonnaseisuameti ametnik, kes väljastab inimesele nimemuutmise dokumendi (otsuse või otsuse väljavõtte). Nimemuutmise dokumendi väljastab inimesele seesama asutus, kuhu ta nime muutmise taotluse esitas.

Viimati muudetud: 09-08-2017 00:00 | Teksti koostas: siseministeerium