Nime muutmine

Kes saab nime muuta

Uut eesnime, perekonnanime või nii ees- kui perekonnanime võivad taotleda Eesti kodanikud ja Eestis elamisloa alusel viibivad välismaalased, kes ei ole ühegi riigi kodanikud.

Kus saab nime muuta

Uut nime saab taotleda ühes endale sobivas neljas maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses: Jõhvi vallavalitsuses, Pärnu ja Tartu linnavalitsuses ning Tallinnas Tallinna perekonnaseisuametis.

Vajalikud dokumendid

Esitada tuleb

  • uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avaldus (pdf, 57,5 kB) kas isiklikult või digitaalselt allkirjastatuna
  • isikut tõendav dokument (v.a digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse puhul)
  • sünnidokument
  • perekonnaseisu tõendav dokument
  • kui soovitakse kanda suguvõsa perekonnanime, siis seda nime tõendavad perekonnaseisu- või muud dokumendid.

Dokumentide esitamist ei nõuta, kui vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Uue nime taotlemise ning ees- ja perekonnanimele esitatavate nõuete ja piirangute kohta saab lähemalt lugeda siseministeeriumi kodulehelt.

Siseministri määrusega on kehtestatud loetelu liiga laialdase kasutusega perekonnanimedest, mida ei või inimese soovil ilma mõjuva põhjuseta uueks perekonnanimeks anda.

Riigilõiv

Enne taotluse esitamist tuleb üldjuhul tasuda riigilõiv 100 eurot. Kuna lõiv on ette nähtud taotluse läbivaatamiseks, siis uue nime andmisest keeldumise korral seda ei tagastata.

Riigilõiv tuleb tasuda rahandusministeeriumi kontole: SEB Pank EE891010220034796011, Swedbank EE932200221023778606, Danske Bank EE403300333416110002, Luminor Bank EE701700017001577198.

Viitenumbrid: Jõhvi vald 10294002000024, Pärnu linn 10294002000105, Tallinna linn 10294002000011, Tartu linn 10294002000134. Viitenumbri märkimine on kohustuslik!

Riigilõivu ei tule tasuda, kui inimene soovib:

  • kanda tegelikus kasutuses juurdunud ees- või perekonnanime, mis erineb dokumenti või rahvastikuregistrisse kantud isikunimest nimede kokku- ja lahkukirjutamise poolest või märgi poolest, mis ei ole täht (ülakoma, sidekriips), või üksikute tähemärkide poolest ning vastab nimeseaduse nõuetele
  • kasutada sulgudes kahest nimest koosneva ees- või perekonnanime puhul üht neist nimedest ilma sulgudeta
  • kanda ees- või perekonnanime kujul, mis on kantud rahvastikuregistrisse, kuid erineb inimesele nime andmise aluseks olevasse dokumenti kantud nimekujust ümberkirjutusreeglite kohaldamise tõttu
  • oma alaealisele lapsele anda perekonnanime, mille sai pärast abiellumist lapse teise vanemaga pärast lapse sünni registreerimist ja mis on vanemate ühine perekonnanimi.

Nime muutmise otsus

Nime muutmise otsustab taotluse esitamise põhjusest olenevalt kas siseministeeriumi valdkonda juhtiv asekantsler või eelnimetatud nelja maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse (sh Tallinna perekonnaseisuameti) ametnik otsusega. Nimemuudatuse teeb rahvastikuregistris samuti maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse ametnik, kes väljastab inimesele ka nimemuutmise dokumendi (otsuse või otsuse väljavõtte). Nimemuutmise dokumendi väljastab inimesele seesama asutus, kuhu ta nime muutmise taotluse esitas.

Viimati muudetud: 16-01-2018 00:00 | Teksti koostas: siseministeerium