Isaduse tuvastamine

Isaduse vaidlustamise õigus on mehel, kelle isadus on tuvastatud tulenevalt abielust lapse emaga või kes on isaduse omaks võtnud, samuti lapse emal ning lapsel.

Ühe aasta jooksul lapse sünnist arvates võib isaduse vaidlustada ka mees, kes taotleb enda isaduse tuvastamist selle mehe asemel, kelle isadus on kindlaks määratud abielu tõttu lapse emaga või kes on isaduse omaks võtnud. Kui lapse sünnist on möödunud rohkem kui aasta, võib enda isaduse tuvastamist taotlev mees vaidlustada teise mehe isaduse ainult selle mehe ning lapse ema nõusolekul.

Isaduse võib kohtus vaidlustada ka ühe aasta jooksul arvates päevast, millal isadust vaidlustamise asjaolud on inimesele teatavaks saanud. Isaduse tuvastamise või vaidlustamise otsustab kohus mehe hagi põhjal, mis on esitatud lapse vastu, või ema või lapse hagi põhjal, mis on esitatud mehe vastu. DNA-analüüs isaduse tuvastamiseks võib olla läbi viidud kas:

  • määratuna kohtu poolt või
  • kohtuväliselt, vastavalt osapoolte soovile.

DNA-analüüsi bioloogilist isadust näitav tulemus on tõestusmaterjal, mille alusel saab langetada isadust kinnitava kohtuotsuse juhul, kui vastaspool ei veena kohut faktidega vastupidises.

Kus isadust tuvastada

Kui soovite ise ja osapoolte kokkuleppel isadust tuvastada, helistage ja leppige kokku aeg proovide andmiseks lähimas kohtuekspertiisi instituudi kohtuarstlikus ekspertiisiosakonnas:

  • Tallinnas tel 663 6726
  • Tartus tel 663 6752
  • Pärnus tel 663 6615
  • Kohtla-Järvel tel 663 6780

Isaduse tuvastamise protseduurist saab lähemalt lugeda kohtuekspertiisi instituudi kodulehelt. Samast saab vaadata ka regionaalsete ekspertiisiosakondade asukohti.

Viimati muudetud: 17-06-2017 00:00 | Teksti koostas: justiitsministeerium