Isapuhkus

Kümne tööpäeva pikkust isapuhkust saavad isad võtta kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Puhkust ei pea välja võtma korraga, vaid seda võib teha ka osade kaupa.

Isapuhkuse kasutamine ei sõltu sellest, kas lapse ema kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust või mitte. Isapuhkuse kasutamisel ei ole oluline, kas lapse ema on töötu, avalik teenistuja, töötaja või mõnes muus õiguslikus suhtes. Samuti pole tähtsust, kas lapse isa on lapse emaga abielus või mitte.

Kui isa töötab mitme tööandja juures, saab ta võtta isapuhkust 10 tööpäeva samal ajaperioodil kõikide tööandjate juurest. Isale makstud isapuhkuse tasu nende päevade eest hüvitatakse kõikidele tööandjatele, kuid kokku mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine brutopalk üle-eelmises kvartalis.

Isapuhkuse tasu arvestatakse isa keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine brutopalk üle-eelmises kvartalis.

Rohkem saab isapuhkusest lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 19-05-2017 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet