Isapuhkus

Kümne tööpäeva pikkust isapuhkust saavad isad võtta kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Puhkust ei pea välja võtma korraga, vaid seda võib teha ka osade kaupa. Puhkust saab kasutada vaid tööpäevadel.

Isapuhkuse kasutamine ei sõltu sellest, kas lapse ema kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust või mitte. Isapuhkuse kasutamisel ei ole oluline, kas lapse ema on töötu, avalik teenistuja, töötaja või mõnes muus õiguslikus suhtes. Samuti pole tähtsust, kas lapse isa on lapse emaga abielus või mitte.

Puhkuse saamiseks tuleb esitada avaldus oma tööandjale.

  • Isapuhkuse kasutamisel enne lapse sündi tuleb tööandjale esitada lapse eeldatav sünnitähtaeg ning lapse ema nimi ja isikukood.
  • Isapuhkuse kasutamisel pärast lapse sündi tuleb tööandajale esitada lapse nimi ja isikukood.

Isapuhkuse tasu maksab teile tööandja, kes arvutab väljamakstava isapuhkuse tasu teie viimase kuue kuu keskmise töötasu alusel. Isapuhkuse tasu hüvitamise piir on kolmekordne Eesti keskmine brutopalk, mis kehtis puhkuse kasutamisele eelnenud üle-eelmises kvartalis. Keskmise brutopalga andmeid saab vaadata statistikaameti kodulehelt.

Tööandjal on kohustus maksta puhkusetasu eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Kui isa töötab mitme tööandja juures, saab ta võtta isapuhkust 10 tööpäeva samal ajaperioodil kõikide tööandjate juurest.

Rohkem saab isapuhkusest lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 19-05-2017 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet