Kunstlik viljastamine ja lapse põlvnemine

Kunstlik viljastamine on naise rasestamine kehasiseselt või kehaväliselt sooritatavate toimingute abil. Kunstlikult on lubatud viljastada üksnes täisealist kuni 50-aastast teovõimelist naist tema enda soovil.

Riigieelarvest rahastatakse kuni 40-aastasele patsiendile osutatud embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamisega seotud teenuste kulud juhul, kui patsiendil on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks. Oluline on see, et tsükli alguses ei tohi patsient olla vanem kui 40-aastane. Ravikindlustuseta inimene tasub osutatud teenuste eest ise.

Embrüo siirdamise eest tasutakse 100% teenuse piirhinnast. Kehavälise viljastamise protseduuri eest tasutakse 100% piirhinnast. Haigekassa on sõlminud kehavälise viljastamise teenuse ostmiseks lepingud viie raviasutusega:

 • Ida-Tallinna keskhaigla naistekliinik
 • Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku reproduktiivmeditsiini keskus
 • AS Nova Vita
 • Elite erakliinik
 • Tartu Ülikooli kliinikumi naistekliinik.

Kunstliku viljastamisega seotud ravimihüvitis

Alates 2018. aastast ei pea enam eraldi taotlema IVF ravimite hüvitamist. Kuni 40-aastased (k.a.) naised saavad kehaväliseks viljastamiseks vajalikud ravimid kohe apteegist 100% soodusmääraga. Apteegis tuleb tasuda vaid retseptitasu, mis on alates 1.jaanuarist 2018. a 2,5 eurot, ning ravimi piirhinda ületav summa (piirhind kehtestatakse juhul, kui loetelus on mitu sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimit).

Lisainfot erinevate ravimite ja kehavälise viljastamise kohta küsige oma raviarstilt.

Kunstliku viljastamisega seotud ravimihüvitis naisele, kellele on protseduur tehtud enne 2018. aastat

Avaldus (pdf, 168 KB) kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitamiseks tuleb esitada haigekassale pärast iga kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri.

Avalduse saab:

 • viia ise klienditeenindusse (saab täita ka kohapeal)
 • saata posti teel piirkondlikusse osakonda
 • digiallkirjastatult saata e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

Kunstliku viljastamisega seotud hüvitise arvutamisel võetakse arvesse ainult 90 päeva jooksul enne protseduuri osutamise kuupäeva välja ostetud soodusravimid, mis on kinnitatud IVF ravimite loetellu.

Hüvitis makstakse välja kord kvartalis ehk 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril.

Lähemalt saab kunstliku viljastamisega seotud ravimihüvitisest ja hüvitatavatest ravimitest lugeda haigekassa kodulehelt.

Põlvnemine

Laps põlvneb emast, kes on tema sünnitanud. Emadust ei saa vaidlustada. Lapse isa on mees, kes on lapse eostanud. Seaduse järgi loetakse, et lapse on eostanud mees:

 1. kes on lapse sünni ajal lapse emaga abielus
 2. kes on isaduse omaks võtnud
 3. kelle isaduse on tuvastanud kohus.

Abielumehest põlvnevaks loetakse last ka siis, kui ta on andnud kirjaliku nõusoleku abikaasa kunstlikuks viljastamiseks.

Viimati muudetud: 17-06-2017 00:00 | Teksti koostas: haigekassa