Lapse sünd ja vastsündinu ravikindlustus

Sünnitada võib nii raviasutuses, kes on haigekassa lepingupartner, erahaiglas kui kodus. Kui on juba eelnevalt otsustanud kodus sünnitada, võtab ta endale täieliku vastutuse enda ja lapse tervise eest.

Haigekassa lepingupartnerist raviasutuses on sünnitus kindlustatud naisele tasuta. Haiglates on tagatud ööpäevaringne arsti valve ja võimalus kasutada perepalateid tasulise teenusena. Perepalatis on isal võimalus elada pere juures. Kõigis sünnitusmajade üldpalatites on võimalik olla koos lapsega. Kõik Eesti haiglad võimaldavad tulla sünnitama koos tugiisikuga - lapse isaga, või mõne muu pereliikme või lähedasega.

Lapsest loobumiseks pärast sünnitust võib arst korraldada kohtumise sotsiaaltöötajaga. Loobumisotsuse edasilükkamiseks on ka võimalusi, näiteks lapse andmine kasuvanematele. Lapsest loobumiseks tuleb kirjutada avaldus ja loobuda vanemlikest õigustest. Ema, kes lapsest loobub, ei saa temast tulevikus midagi teada - ei seda, kuhu peresse laps antakse, ega seda, mis tast hiljem saab.

Ravikindlustus

Kõigil lastel on ravikindlustus kuni 19-aastaseks saamiseni. Alla 19-aastased isikud võtab haigekassa arvele rahvastikuregistri andmete alusel. Perearsti valivad vanemad lapsele vastavalt oma soovile. Esimesel elukuul külastab perearst või õde ka kodu, et kontrollida lapse tervist.

Immuniseerimine

Immuniseerimine ehk vaktsineerimine on vabatahtlik. Lasteaias käiva lapse ja õpilase immuniseerimisest tuleb lapsevanemat kirjalikult teavitada vähemalt üks nädal enne plaanitava immuniseerimist ning immuniseerimine on lubatud lapsevanema kirjalikul nõusolekul.

Viimati muudetud: 16-01-2017 00:00 | Teksti koostas: haigekassa