Lapsehoolduspuhkus ja -tasu

Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal või isal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkuse õigust ei ole, kui vanemalt on vanemaõigused ära võetud või kui laps elab hoolekandeasutuses.

Lapsehoolduspuhkust võib vanema asemel kasutada ka keegi teine - temal on õigus saada lapsehooldustasu 38,36 eurot lapse kohta kuus, kuid kokku mitte rohkem kui 115,08 eurot kuus.

Lapsehoolduspuhkust võib kasutada kas ühes osas või vahepeal tööle minna ja seejärel uuesti lapsehoolduspuhkusele jääda enne lapse kolmeaastaseks saamist. Lapsehoolduspuhkust kasutatakse reeglina pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu. Lapsehoolduspuhkusele õigust omavad isikud saavad kokkuleppel vahetada, kes kasutab lapsehoolduspuhkust. Lapsehoolduspuhkuse saab vormistada tööandja juures.

Last hooldavale lapsevanemale makstakse algul vanemahüvitist ja pärast vanemahüvitise perioodi lõppu lapsehooldustasu. Lapsehooldustasu saaja eest maksab riik sotsiaalmaksu ja seega on lapsehooldustasu saamise perioodil olemas ravikindlustus.

Kuigi lapsehooldustasule tekib õigus alles pärast vanemahüvitise maksmise lõppu, võiks esmase taotlusega taotleda kohe kõik lapse sünniga kaasnevad toetused, sealhulgas lapsehooldustasu. Nii saab sotsiaalkindlustusamet hiljem alustada automaatselt lapsehooldustasu maksmist. Lapsehooldustasu ja kõiki lapse sünniga kaasnevaid toetusi saab taotleda e-teenusega Vanemahüvitise, peretoetuste ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemine.

Kui suur on toetus

Lapsehooldustasu on igakuine toetus, mida makstakse:

  • kuni 3-aastast last kasvatavale ühele vanemale või vanema asemel lapsehoolduspuhkust kasutavale isikule iga kuni 3-aastase lapse kohta 38,36 eurot kuus
  • peres, kus kasvab kuni 3-aastane laps ja veel 3–8-aastaseid lapsi, ühele vanemale igakuiselt 19,18 eurot iga 3-8-aastase lapse kohta
  • kolme- ja enamalapselises perekonnas, kus on kolm või enam vähemalt 3-aastast lapsetoetust saavat last, ühele vanemale iga 3–8-aastase lapse kohta 19,18 eurot kuus.

Kui teises ja kolmandas punktis nimetatud laps läheb 1. klassi ja saab jooksval õppeaastal 8-aastaseks, makstakse selle lapse kohta lapsehooldustasu õppeaasta lõpuni.

Lapsehooldustasu ei maksta selle lapse kohta, kelle sünniga või lapsendamisega seoses makstakse sünnitus- või lapsendamishüvitist. Lapsehooldustasu ei maksta ühegi lapse kohta ajal, kui vanemale makstakse vanemahüvitist.

NB! Alates 01.01.2013 sündinud lapse vanem saab taotleda täiendavate sissemaksete tegemist kohustuslikku kogumispensionisse - pensioni II sambasse. Täpsem info artiklis „Täiendavad sissemaksed pensioni II sambasse“.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 05-01-2018 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet