Rasedus- ja sünnituspuhkus

Naisel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust 140 kalendripäeva. Sünnitushüvitist maksab haigekassa ainult töötajana ravikindlustatud naistele sünnituslehe alusel.

Rasedus- ja sünnituspuhkusele jäädakse 30–70 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva (30.–36. rasedusnädal). Sünnituslehe vormistab arst, kelle juures on naine rasedusega arvel (günekoloog, ämmaemand või perearst). Kui jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 30 kalendripäeva enne arsti määratud eeldatavat sünnituse tähtaega, makstakse hüvitist kõigi 140 kalendripäeva eest. Kui aga jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele hiljem, arvutatakse hiljem jäädud päevade arv 140 kalendripäevast maha.

Erandkorras varem rasedus- ja sünnituspuhkusele

Erand on kehtestatud rasedatele, kelle töö- või teenistuskohustusi on kergendatud. Sel juhul peab rasedus- ja sünnituspuhkusele jääma vähemalt 70 kalendripäeva enne eeldatavat sünnituse tähtaega, et saada 140 kalendripäeva eest sünnituspuhkust ja -hüvitist. Võimalus on jääda puhkusele ka hiljem, kuid siis väheneb rasedus- ja sünnituspuhkuse päevade arv.

Erand on kehtestatud ka rasedatele, kes on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmed, saavad töö- või teenustasusid võlaõigusliku lepingu alusel või on füüsilisest isikust ettevõtjad ning kellel on vastavalt ravikindlustuse seadusele õigus hüvitisi saada. Nendele makstakse sünnitushüvitist ilma rasedus- ja sünnituspuhkuseta.

Sünnitushüvitis

Sünnitushüvitist makstakse töövõimetuslehele märgitud töö- või teenistuskohustustest vabastuse esimesest päevast alates ning ühe kalendripäeva eest 100% kalendripäeva keskmisest tulust. Haigekassa saab sotsiaalmaksu tasumist puudutavad andmed maksu- ja tolliametist.

Kui sünnitus toimub enne rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämist ja rasedus on kestnud üle 28 nädala, väljastatakse sünnitusleht sünnitamise kuupäevast 140 päevaks. Kui sünnitus toimub enne 28. nädalat, väljastatakse naisele haigusleht. Sünnitusleht väljastatakse 28. nädalal. Haigusleht lõpetatakse sünnituslehe väljakirjutamise päevale eelneval päeval.

Uus sünnituspuhkus lapsehoolduspuhkuse ajal

Lapsehoolduspuhkusel viibiv naine, kes soovib võtta uut rasedus- ja sünnituspuhkust ning saada selle eest sünnitushüvitist, peab lapsehoolduspuhkuse katkestama. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks.

Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks rasedus- ja sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei pea naine vahepeal tööle minema. Avaldus tuleb tööandjale esitada enne sünnituspuhkuse algust piisava ajavaruga (vähemalt 15–30 päeva varem), et tööandja jõuaks muudatuse töötamise registris õigel ajal vormistada.

Küsimuste korral helistage haigekassa klienditelefonil 16363 või 669 6630 või kirjutage e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

Viimati muudetud: 16-01-2017 00:00 | Teksti koostas: haigekassa