Sünnitoetus

Sünnitoetus on ühekordne riiklik toetus, mida makstakse lapse sünni puhul. Toetuse suurus on 320 eurot. Lapse sünnitoetust makstakse, kui seda on taotletud enne lapse kuuekuuseks saamist. Kolmikute või suurema arvu mitmike sünni korral on sünnitoetuse suurus 1000 eurot iga lapse kohta.

Sünnitoetust saab taotleda e-teenusega Vanemahüvitise, peretoetuste ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sisse maksete taotlemine. Sünnitoetust saab taotleda ka sotsiaalkindlustusameti piirkondlikus klienditeeninduses.

Lisaks maksavad mitmed Eesti omavalitsused ka ise sünnitoetusi. Nende kohta küsige infot oma elukohajärgsest linna- või vallavalitsusest.

Tallinnas pakutavat, sissetulekust mitte sõltuvat sünnitoetust saab taotleda Tallinna universaaltoetuste taotlemise iseteeninduskeskkonnas.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 27-12-2016 13:18 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet