Maksusoodustused peredele

Peredele on kaks maksusoodustust.

Tulumaksuvabastus

Lapse üks vanem, eestkostja või muu last perekonnaseaduse alusel ülalpidav isik, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest. Detailsema info maksusoodustuste kohta leiab maksu- ja tolliameti koduleheküljelt.

Koolituskulude tuludest mahaarvamine

Lapse vanemal (või last ülal pidaval inimesel) on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud. Koolituskuludeks on riigi või kohaliku omavalitsusüksuse haridusasutuses, avalik-õiguslikus ülikoolis, antud õppekava osas tegevusluba, registreeringut Eesti Hariduse Infosüsteemis või õigust kõrgharidustaseme õpet läbi viia omavas erakoolis või eelloetletutega samaväärses välismaa õppeasutuses õppimise või nende õppeasutuste korraldatavatel tasulistel kursustel õppimise eest tasutud dokumentaalselt tõendatud kulud.

Tulust saab maha arvata ka haridusasutusena tegutseva lasteaia osalustasu. Toiduraha ei ole koolituskulu ning seda tulust maha arvata ei saa.

Detailsema info koolituskulude mahaarvamise kohta leiab maksu- ja tolliameti koduleheküljelt.

Viimati muudetud: 18-06-2017 00:00 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet