Täiendavad sissemaksed pensioni II sambasse

Lisaks vanemahüvitisele ja peretoetustele toetab riik lapsevanemat pensioni kogumisel nn vanemapensioniga. See tähendab, et 1. jaanuaril 2013 ja hiljem sündinud lapse kasvatamise eest saab taotleda täiendavate sissemaksete tegemist kohustuslikku kogumispensionisse – pensioni II sambasse. Täiendavate sissemaksete tegemine annab võimaluse suurendada tulevikus saadavat II samba pensioni.

II pensionisamba sissemakseid tehakse kohustusliku kogumispensioniga liitunud lapsevanemale. Õigus sissemaksetele tekib ainult ühele lapsevanematest alates lapse sünnist ning kestab kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Riik maksab ühele vanemale, vanema abikaasale, eestkostjale või peres hooldajale II sambasse 4% riiklikult keskmiselt töötasult iga lapse kohta. Kui sama lapse suhtes on õigus taotleda sissemaksete tegemist mitmel inimesel, lepivad nad kokku, kes sissemaksete õigust kasutab.

Taotluse esitamine

Taotluse kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete saamiseks saab esitada riigiportaalis. Üks vanem esitab taotluse ning teine vanem annab kinnituse.

Taotluse (pdf, 582 kB) saate saata ka:

  • digiallkirjastatult e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • postiga piirkondlikku klienditeenindusse või
  • viia sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse (saab täita ka kohapeal).

Täiendavaid sissemakseid tehakse alates lapse sünni päevast siis, kui taotlus on esitatud 6 kuu jooksul alates lapse sünnist. Hilisemal taotlemisel saab sissemakseid teha tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamisele eelnenud kuue kalendrikuu eest.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 07-02-2017 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalministeerium, sotsiaalkindlustusamet