Lapsevanemate puhkusevõimalused

Põhipuhkust antakse töötatud aja eest. Selle hulka arvestatakse lisaks töötatud ajale ka ajutise töövõimetuse aeg, puhkuse aeg, v.a lapsehoolduspuhkuse ja poolte kokkuleppel tasustamata puhkusel oldud aeg. Põhipuhkust tuleb kasutada kalendriaasta jooksul.

Osadena antakse puhkust vaid poolte kokkuleppel ja järjest tuleb kasutada vähemalt 14 kalendripäeva. Tööandjal on õigus keelduda põhipuhkuse jagamisest lühemaks kui seitsmepäevaseks osaks.

Kasutamata puhkuseosa viiakse üle järgmisesse kalendriaastasse. Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:

  • naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust
  • vahetult pärast lapsehoolduspuhkust
  • mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal
  • vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last
  • vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, lapse koolivaheajal
  • koolikohustuslikul alaealisel koolivaheajal.

Enne või pärast rasedus- ja sünnituspuhkust on naisel õigus saada esimesel tööaastal puhkust täies ulatuses, sõltumata töötatud ajast.

Lapsepuhkus

Puhkuse pikkus sõltub laste arvust ja vanusest. Õigus puhkusele on kas lapse emal või isal või eeskostjal või isikul, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping. Emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada tasustatud lapsepuhkust:

  • kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last.
  • kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps.

Lapsepuhkuse tasu arvutatakse valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus. Lapsepuhkuse päevatasu on 2018. aastal 23,62 eurot.

Puudega lapse emal või isal on õigus saada lapsepuhkusele lisaks üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, mille eest tasutakse keskmise töötasu alusel. Lapse kolmeaastaseks, 14-aastaseks ja 18-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast puhkust.

Tasustamata lapsepuhkus

Emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on õigus saada igal kalendriaastal kuni 10 tööpäeva tasustamata lapsepuhkust. Tasustamata lapsepuhkuse nõue aegub selle sissenõutavaks muutumise kalendriaasta lõppedes.

Õppepuhkus

Töötajale antakse õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva. Selleks on vaja esitada tööandjale koolitusasutuse teatis. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale ja avalikule teenistujale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest. Töötajal on õigus saada tasustamata puhkust kooli sisseastumiseksamite tegemiseks.

Viimati muudetud: 05-01-2018 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalministeerium