Õppiva lapsevanema õigused

Akadeemiline õppepuhkus

Kõrg- või kutsekoolis õppival lapsevanemal on võimalik kasutada akadeemilist õppepuhkust. Selle saamiseks tuleb pöörduda avaldusega kooli poole.

Õppelaenu tagasimaksmise peatumine

Kuni kolmeaastase lapse ühel vanemal on õigus saada õppelaenu puhkust kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Puhkust saanud vanem ei pea tasuma makseid. Intressid selle aja eest tasub riik. Maksepuhkuse taotlemiseks tuleb vastava avaldusega pöörduda laenu andnud panga poole.

Õppelaenude kustutamine

01.07.2009 jõustunud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse kohaselt lõpetati riigi tagatud õppelaenu osaline kustutamine.

Inimesed, kelle suhtes on juba tehtud õppelaenu kustutamise otsus, õiguslik olukord ei muutu, nende õppelaenu kustutamist jätkatakse kustutamisotsuses määratud ulatuses ja korras. Inimestele, kes lõpetasid õpingud või kellel sündis laps pärast 2009. aasta 30. juunit, õppelaenu osalise kustutamise võimalus enam ei laiene.

Õppelaen kustutakse laenusaaja surma või 80-100% töövõimetuks tunnistamise korral. Neil puhkudel ei nõuta ka laenusaajalt ega tema käendajatelt õppelaenuga seotud kohustuste täitmist.

Pank loobub laenusaajalt õppelaenuga seotud kohustuste täitmise nõudmisest juhul, kui laenusaaja alaealisel lapsel tuvastatakse sügav puue. Sel juhul täidab laenusaaja eest kohustused haridus- ja teadusministeerium. Kohustuste täitmise võtab ministeerium üle sügava puudega last pidevalt hooldava ühe vanema õppelaenu puhul.

Viimati muudetud: 07-02-2017 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium