Õppiva lapsevanema õigused

Akadeemiline õppepuhkus

Kõrg- või kutsekoolis õppival lapsevanemal on võimalik kasutada akadeemilist õppepuhkust. Selle saamiseks tuleb pöörduda avaldusega kooli poole.

Õppelaenu tagasimaksmise peatumine

Kuni kolmeaastase lapse ühel vanemal on õigus saada õppelaenu puhkust kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Puhkust saanud vanem ei pea tasuma makseid. Intressid selle aja eest tasub riik. Maksepuhkuse taotlemiseks tuleb vastava avaldusega pöörduda laenu andnud panga poole. Õppelaenust saab lähemalt lugeda haridusministeeriumi kodulehelt.

Õppelaenude kustutamine

Õppelaen kustutakse laenusaaja surma või 80-100% töövõimetuks tunnistamise korral. Neil puhkudel ei nõuta ka laenusaajalt ega tema käendajatelt õppelaenuga seotud kohustuste täitmist.

Lisaks kustutatakse õppelaen juhul, kui pärast õppelaenu võtmist tuvastatakse laenusaaja alaealisel lapsel raske või sügav puue. Laenusaaja kohustuste täitmise nõudest loobumist korraldatakse raske või sügava puudega last pidevalt hooldama ühe vanema õppelaenu puhul.

Õppelaenu kustutamiseks peab laenusaaja pöörduma sotsiaalkindlustusameti poole ning esitama:

  • taotluse (doc, 124 KB) õppelaenu kustutamiseks
  • nõusoleku (doc, 16,7 KB), et õppelaenu väljastanud pank võib laenu puudutavad andmed edastada sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse saab esitada:

  • e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • posti teel aadressile Endla 8, 15092 Tallinn
  • sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Rohkem infot õppelaenu kustutamise kohta saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Viimati muudetud: 27-03-2018 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium, sotsiaalkindlustusamet