Abikaasade varalised õigused

Sobiva varasuhte saavad abiellujad valida enne abielu sõlmimist. Abiellumisavaldust (pdf, 129 KB) esitades saate valida, kas teie puhul kehtib:

  • varaühisus, mis seob abikaasad majanduslikult väga tugevasti.
  • vara juurdekasvu tasaarvestus, mis annab abikaasadele suurema varalise iseseisvuse, aga säilitab majanduslikult nõrgemale abikaasale selged tagatised.
  • varalahusus, mis tähendab, et olete abikaasadena teineteisest varalises mõttes täiesti sõltumatud.

Varasuhte määramiseks on neljas võimalus sõlmida abieluvaraleping.

Varaühisus, vara juurdekasvu tasaarvestus ja varalahusus

Kui abiellujad ei vali varasuhet abiellumisavaldusega või ei sõlmi abieluvaralepingut, loetakse, et nende abielu puhul kehtib varaühisus. Varaühisus tähendab, et abielu kestel omandatud vara kuulub abikaasade ühisomandisse. Kui üks abikaasa tahab ühisvaraga tehinguid teha, peab tal selleks olema teise abikaasa nõusolek. Lahutuse korral jagatakse ühisvara pooleks.

Vara juurdekasvu tasaarvestus tähendab, et abielu kestel soetatud vara on kummagi osapoole ainuomand. Vara on selle abikaasa nimel, kelle nimele see omandati. Kõige sõltumatum varasuhe on aga varalahusus – vara kuulub sellele abikaasale, kelle nimel see on ja kes selle abielu kestel soetas.

Lähemalt saab varaühisusest, vara juurdekasvu tasaarvestusest ja varalahususest lugeda justiitsministeeriumi kodulehelt.

Abieluvaraleping

Enne abiellumist sõlmitud abieluvaraleping jõustub abielu sõlmimise päeval. Abieluvaraleping sõlmitakse notariaalselt kas enne abiellumist või abielu kestel. Poolte kokkuleppel võib abieluvaralepingut muuta või sõlmida uue abieluvaralepingu. Abieluvaraleping kantakse abikaasa nõudel abieluvaralepingu registrisse.

Abieluvaraleping määrab, milline vara jääb lahusvaraks ja milline ühisvaraks, kuidas ühisvara kasutada ja kuidas seda vajadusel jagada. Abieluvaralepinguga ei või lugeda abikaasade ühisvaraks vara, mis abikaasa on kinke või pärimise teel omandanud, jätta abikaasat või lahutatud abikaasat ilma õigusest saada ülalpidamist ning loobuda ühisvara jagamise õigusest abielu lõppemisel. Abieluvaraleping lõpeb abielu lõppemisel, uue abieluvaralepingu sõlmimisel või varasuhte lõpetamisel kohtus.

Viimati muudetud: 18-06-2017 00:00 | Teksti koostas: justiitsministeerium