Puude raskusastme taotlemine

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puuet tuvastab sotsiaalkindlustusamet.

Alla 16-aastastel, samuti vanaduspensioniealistel töövõimet ei hinnata ning puude määramiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusametisse.

Puude raskusastmeid on kolm: sügav, raske ja keskmine puue.

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude tuvastamine

Lapsel (kuni 16-aastasel) ning vanaduspensioniealisel inimesel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest järgmiselt:

  • sügav, kui inimene vajab ööpäevaringselt pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet
  • raske, kui inimene vajab igal ööpäeval kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet
  • keskmine, kui inimene vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas.

Lapsele määratakse puude raskusaste tähtajaga 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat ja 3 aastat ning mitte kauemaks kui 16-aastaseks saamiseni.

Teatud juhtudel koostatakse lapsele enne puudeotsuse tegemist rehabilitatsiooniasutuses sotsiaalkindlustusameti suunamisel isiklik rehabilitatsiooniplaan. Plaan koostatakse: 1) igale lapsele, kes esimest korda taotleb puude raskusastet 2) korduvalt puude raskusastet taotlevale lapsele juhul, kui see on vajalik puude raskusastme tuvastamiseks.

Vanaduspensioniealisele määratakse puude raskusaste tähtajaga 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat ja 5 aastat.

Lähemalt saab lapse puude tuvastamisest ja vanaduspensioniealise inimese puude tuvastamisest lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Tööealise inimese puude tuvastamine

Tööealisel inimesel (16-aastasel kuni vanaduspensioniealisel inimesel) tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt igapäevasest tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise piirangutest järgmiselt:

  • sügav, kui inimese igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud
  • raske, kui inimese igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud;
  • keskmine, kui inimese igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.

Puue tuvastatakse kuni 5 aastaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensioni eani.

Tööealine inimene saab puude tuvastamist taotleda koos töövõime hindamisega. Sellisel juhul saab ühistaotluse (pdf, 685 kB) esitada kas töötukassasse või sotsiaalkindlustusametisse. Samal ajal saab esitada taotluse ka puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määramiseks. Töövõime osas teeb otsuse töötukassa, puuet tuvastab sotsiaalkindlustusamet.

Lähemalt saab tööealise inimese puude tuvastamisest lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Sotsiaaltoetuse taotlemine

Puude tuvastamiseks ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse saamiseks tuleb täita taotlus.

Taotluse saab:

  • täita klienditeenindustes kohapeal
  • saata e-posti teel ja digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee;
  • saata posti teel aadressile Endla 8, Tallinn 15092.

Puude tuvastamise, töövõime hindamise ning puudega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemise kohta saab lisainfot sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 08-01-2018 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet