Püsiv töövõimetus

Alates 1. jaanuarist 2017 hindab töövõimetuse asemel töövõimet töötukassa.

Kui teil on aga varem tuvastatud püsiv tähtajatu töövõimetus või vanaduspensionieani kehtiv invaliidsusgrupp, ei tule teil töövõime hindamiseks töötukassasse pöörduda. Teie kohta tehtud otsus kehtib kuni vanaduspensioni eani.

Kui püsiv töövõimetus on eelnevalt tuvastatud, kehtib otsus kuni otsusel märgitud kuupäevani ning selle aja jooksul maksab sotsiaalkindlustusamet teile töövõimetuspensioni.

Töötukassasse tuleb töövõime hindamiseks pöörduda siis, kui teie korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab. Vajadusel võib esitada töötukassasse taotluse töövõime hindamiseks ka enne tähtaja lõppu, nt kui teie terviseseisund on oluliselt muutunud.

Töövõime hindamise taotlust saab esitada:

Kuue kuu jooksul enne töövõimehindamise taotluse esitamist peate olema käinud oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Arstile tuleb kindlasti öelda, et pöördumise põhjus on töövõime hindamise taotlemine.

Töövõime hindamise taotlusega koos saab esitada ka töövõimetoetuse taotluse. Töövõimetoetust on õigus saada osalise või puuduva töövõime korral.

Töövõime hindamisest ja töövõimetoetusest saab lähemalt lugeda töötukassa kodulehelt.

Küsimuste korral helistage töötukassa infotelefonil 15501 (välismaalt helistades +372 614 8500), võtke ühendust Skype’i kaudu (tootukassa) või kirjutage e-posti aadressil info@tootukassa.ee.

Viimati muudetud: 24-05-2017 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet, töötukassa