Töövõime hindamine

Alates 1. jaanuarist 2017 hindab töövõimet ainult töötukassa. Kui teile on määratud püsiv töövõimetus korduvhindamise tähtajaga 2017. aastal või hiljem, tuleb teil pöörduda töötukassasse, kui korduvhindamise tähtaeg hakkab kätte jõudma. Töötukassa hindab uute reeglite järgi töövõimet ning maksab osalise ja puuduva töövõime korral töövõimetoetust.

NB! Varasemalt määratud töövõimetuspensione maksab sotsiaalkindlustusamet kuni töövõimekaotuse ekspertiisi otsuse kehtivuse lõppemiseni.

Töövõime hindamise taotlust saab esitada:

Töövõime hindamisel võetakse arvesse teie terviseseisundit ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osaluse piiranguid. Selleks hinnatakse teie kehalist ja vaimset võimekust erinevates valdkondades.

Töövõime hindamine koosneb viiest sammust:

  • arstivisiit
  • töövõime hindamise taotluse esitamine
  • eksperdiarvamuse koostamine
  • töövõime hindamise ulatuse otsustamine
  • töövõimetoetuse maksmine ja vajadusel teie nõustamine ning tööturuteenuste osutamine töötamise jätkamiseks või tööle saamiseks.

Töövõime hindamisest saab lähemalt lugeda töötukassa kodulehelt.

Puude raskusastet saab taotleda koos töövõime hindamisega Eesti Töötukassas.

Puude raskusastet tuvastab ja sotsiaaltoetust määrab sotsiaalkindlustusamet. Puude raskusastme tuvastamisest ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusest saab lähemalt lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage töötukassa infotelefonil 15501 (välismaalt helistades +372 614 8500), võtke ühendust Skype’i kaudu (tootukassa) või kirjutage e-posti aadressil info@tootukassa.ee.

Viimati muudetud: 08-01-2018 00:00 | Teksti koostas: töötukassa