Töövõime kaart

Kui teie töövõime on hinnatud osaliseks või puuduvaks, annab töötukassa teile seda tõendava plastkaardi. Kaart on vajalik vähenenud töövõime tõendamiseks ning see kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Eeskätt võib kaarti vaja minna kohaliku omavalitsuse või eraettevõtete pakutavate soodustuste kasutamiseks, riigiasutused vahetavad soodustuse andmiseks vajalikke andmeid oma andmekogude kaudu. Juhul, kui tegemist ei ole seaduses ettenähtud soodustusega, otsustab soodustuse andmise ja selle ulatuse konkreetne teenusepakkuja.

Kaart saadetakse teile postiga.

Kaardi kaotamise, hävimise või varguse korral saate taotleda uut kaarti töötukassa esindustes kohapeal või e-posti aadressil kaart@tootukassa.ee.

Seotud asutused

Viimati muudetud: 25-11-2016 00:00 | Teksti koostas: töötukassa