Maksudega on probleeme

Vältimaks probleeme maksudega, tuleks igaühel alles hoida dokumendid, mis tõendavad tema tulusid, kulusid ja vara koosseisu ning selle muutusi. Ka tuludeklaratsiooni esitamisel tuleks maksuametile esitatavatest tõenditest teha koopiad ning need alles hoida. Maksudega seotud dokumente tuleks säilitada vähemalt seitse aastat.

Maksuprobleemide vältimiseks on oluline, et maksudeklaratsioonide täitmisel oleks inimene ülihoolikas. Maksudeklaratsioonis valeandmete esitamise eest on ette nähtud karistused.

Kui teile tundub, et maksuadministraator on maksunõuetega liiale läinud, tuleks esmalt ühendust võtta maksuadministraatori endaga – maksuameti või mõne muu asutusega, kes maksu kogumist ja arvestamist ning järelevalvet maksu tasumise üle korraldab - ning küsida selgitust maksusumma määramise kohta. Kui saadud selgitus ei ole rahuldav või ei veena, tuleks pöörduda maksuasjadega kursis oleva juristi poole – maksuõigus on niivõrd spetsiifiline valdkond, et iga jurist ei pruugi olla kvalifitseeritud sellel alal nõustama. Maksualast nõu annab ka Eesti Maksumaksjate Liit, mille koduleheküljeltki võib leida hulga kasulikke nõuandeid.

Eesti maksusüsteem jaguneb suures plaanis kaheks:

  • riigimaksud (näiteks käibemaks ja tulumaks)
  • kohalikud maksud (näiteks mootorsõidukimaks või müügimaks).

Riigimaksud kehtestatakse eraldi maksuseadusega, kohalikud maksud on üldiselt sätestatud kohalike maksude seaduses, kuid nende kehtestamise iga kohaliku omavalitsuse territooriumil koos maksumääradega otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu oma määrusega. Maksusid ei tohi segi ajada kommunaalmaksetega, mis on tegelikult perioodiliselt lepingu alusel tasutavad summad.

Teksti koostas: Maksu- ja Tolliamet