Tulu deklareerimine

Tuludeklaratsioon oma tulude kohta tuleb esitada maksu- ja tolliametile hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Maksu- ja tolliameti e-teenuse vahendusel on tuludeklaratsiooni võimalik esitada alates maksustamisperioodile järgneva aasta 15. veebruarist. E-maksuametisse/e-tolli sisenemiseks tuleb end tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga koodide abil.

Maksu- ja tolliameti erakliendi menüüjaotus “Tulu deklareerimine” on jaotatud suuremate teemade kaupa rubriikidesse. Veebilehelt saab infot koolituskulude ja eluasemelaenu intresside mahaarvamise, välisriigis saadud tulude deklareerimise, FIEde tulu deklareerimise, ühisdeklaratsiooni täitmise, väärtpaberite ja vara võõrandamise kohta.

Tulu deklareerimist puudutavat informatsiooni saab infotelefonilt 880 0811, mis töötab esmaspäevast neljapäevani kella 8.30–16.30 ja reedeti kella 8.30–15.30. Eraisikud ja FIEd saavad maksunõu telefonil 880 0811 või e-posti aadressil fyysisik@emta.ee. Samuti saab küsimustega pöörduda maksu- ja tolliameti poole Skype’i vahendusel: mta.eesti

Tulu deklareerimisel tehakse vahet residendil ja mitteresidendil. Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Residendist füüsiline isik maksab tulumaksu nii Eestis kui väljaspool Eestit saadud tulult.

Residentidest maksumaksjad, kes olid maksustamisperioodi viimase päeva seisuga abielus, võivad esitada ühise tuludeklaratsiooni. Ühise tuludeklaratsiooni võib esitada ka juhul, kui üks abikaasadest on surnud maksustamisperioodi kestel.

Isikut, kes ei ole resident, loetakse mitteresidendiks. Mitteresident maksab tulumaksu ainult Eesti tuluallikast saadud tulult.

Teksti koostas: Maksu-ja Tolliamet