Kuidas on minu hoius tagatud

Hoiustaja arvelduskontodel olev raha on tagatud iga inimese ning ettevõtte kohta ühes pangas kuni 100 000 euro suuruses summas. Kui hoiused on mitmes pangas, tagatakse inimesele igas pangas hoiuse säilimine sama piirsumma ulatuses.

Kui pank muutub maksejõuetuks või selle tegevusluba tühistatakse, korvatakse pangakonto omanikele nende hoiustatud summa. Hoiused hüvitatakse koos hoiuse peatamise päevaks kogunenud intressiga 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 euro suuruses summas iga hoiustaja kohta ühes pangas.

Kui inimene on vahetult enne panga pankrotti võõrandanud kinnisvara, tagastatakse sellest saadud raha lisaks eespool nimetatud 100 000 eurole veel 70 000 euro ulatuses.

Hoiused on tagatud Eestis tegevusloa alusel tegutsevates pankades:

  • Swedbank
  • SEB pank
  • Bigpank
  • LHV pank
  • Tallinna Äripank
  • Inbank
  • Coop pank
  • Luminor.

Eestis tegutsevate pankade filiaalides olevad hoiused on tagatud panga päritolumaa hoiuste tagamise skeemiga ning vähemalt samas ulatuses nagu Eestis tegevusloa alusel tegutsevates pankades. Tuntumad filiaalid on Danske Bank ja Nordea. Filiaalide täieliku loetelu leiab finantsinspektsiooni koduleheküljelt.

Hoiuste tagamise ja hüvitamisega tegeleb tagatisfond. Tagatisfondi seadus näeb ette hüvitiste väljamaksmise korra. Hüvitiste väljamaksmist alustatakse hiljemalt 10 tööpäeva möödumisel hoiuste peatamise päevast ja väljamaksmine peab olema lõpule viidud 7 tööpäeva jooksul.

Juhul kui tagatisfondi vara ei ole piisav kohustuste täitmiseks ja hüvitiste väljamaksmiseks, siis on tagatisfondil võimalik võtta laenu krediidiasutustelt või teistelt isikutelt. Kui ka sellest kohustuste täitmiseks ei piisa, võib tagatisfondi nõukogu taotleda riigilt laenu või riigigarantiid fondi poolt võetavale laenule.

Euroopa Liidus peab igas liikmesriigis olema sisse seatud hoiuste tagamise skeem, mis tagaks pangakonto omanike kaitse kriisi korral.

Teksti koostas: finantsinspektsioon