Tarbijakrediit – laen, liising, järelmaks ja krediitkaart

Laenud, krediitkaardid, liising ja järelmaks on tarbijakrediidi liigid. Tarbija õigused ja kohustused on ühesugused nii pangast või kiirlaenukontorist võetud väikelaenu kui ka poest taotletud järelmaksu korral.

Alates 2011. aasta juulist kehtivad Eestis nagu mujal Euroopaski vastutustundliku laenamise põhimõtted (pdf 159,5 kB). Nendest põhimõtetest lähtuvalt peaks tarbija enne laenu, järelmaksu, liisingu võtmist või krediitkaardi kasutama hakkamist teadma järgmist:

  • finantskohustus peab vastama tarbija maksevõimele. Maksevõime hindamisel kohustub tarbija andma krediidiandjale ausalt ülevaate kõikidest oma sissetulekutest ja juba olemasolevatest finantskohustustest. Krediidiandja ülesanne on tarbija maksevõimet kontrollida, selles veenduda.
  • tarbija peab saama võimaluse langetada läbimõeldud otsus ning krediidiandja peab talle selleks andma piisavalt infot ja aega.
  • tarbijal peab olema võimalus võrrelda erinevate krediidiandjate pakkumisi. Võrdluse hõlbustamiseks peab krediidiandja tarbijale koos pakkumisega andma tarbijakrediidi teabelehe (Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht). Teabelehe vorm on ühtne kogu Euroopa Liidus ning seal on tabeli kujul välja toodud kõik olulisemad laenutingimused nagu tagasimakstava summa suurus, krediidi kulukuse määr, viivised, muud lisanduda võivad kulutused, lepingust taganemise ja varasema tagasimaksmise võimalused.
  • tarbijal peab soovi korral saama tutvuda lepingutingimustega. Selleks on tal õigus küsida krediidiandjalt enne lõpliku otsuse tegemist lepinguprojekti koopiat ning sellega tutvuda.
  • tarbijakrediidi lepingutest (v.a hüpoteegiga tagatud laenud) saab taganeda 14 päeva jooksul.

Makseraskused

Kui tarbijal tekivad makseraskused, peab tegutsema ja väljapääsu otsima kohe. Esmalt tuleb pöörduda krediidiandja poole, et muuta maksegraafikut, võtta maksepuhkust, koondada väiksemad kohustused üheks soodsama intressiga laenuks või leida mõni muu sobiv lahendus. Samuti võib edasiseks tegutsemiseks nõu küsida võlanõustajalt või tarbijakaitseametilt.

Kui tarbija on juba olukorras, kus viivised, intressid ja muud tasud on väga suureks kasvanud, saab kohtu kaudu paluda ebamõistlike kõrvalkohustuste vähendamist. Kohtus peab krediidiandja põhjendama tarbija vastu esitatud nõude suurust. Tarbijal on võimalus selgitada ja tõendada, miks tal on raske nii kõrgeid viiviseid, intresse ja muid tasusid maksta. Samuti saab kohtul paluda üle vaadata nõude aegumise tähtaja. Kohtu kaudu on tarbijal õigus esitada:

  • nõude aegumise vastuväide.
  • viivise, intressi ja muude tasude vähendamise nõue.
  • nõude tühisuse väide – näiteks juhul, kui tarbijal ei olnud võimalik lepingu sõlmimisel kõikide tingimustega tutvuda või kui lepingus oli tarbijat ebamõistlikult kahjustavaid tingimusi.
  • menetlus- või kohtukulude vähendamise nõue.

Kõige äärmuslikum lahendusviis makseraskuste korral on eraisiku pankrot.

Viimati muudetud: 14-11-2016 00:00 | Teksti koostas: Tarbijakaitseamet