Mida teha, kui tellimustöö on ebakvaliteetne

Tellides teenustöö, olete sõlminud lepingu, millega teeb teenusepakkuja soovitud töö ettenähtud ajaks ja ettenähtud viisil. Klient on aga kohustatud töö eest maksma kokkulepitud tasu.

Tarbijakaitseameti kodulehelt leiab kasulikke nõuandeid, mida jälgida enne erinevate teenuste kasutamist ja teenuslepingu sõlmimist. Näiteks tuleb tähelepanu pöörata sellele, kas leping sõlmitakse eraisikuga või ettevõttega jms.

Mida teha, kui töö tulemus teid ei rahulda

  • Hilisemate vaidluste ärahoidmiseks tuleb lepingud sõlmida kirjalikult.
  • Kontrollige teenustööd üle – lugege, kas tellitud esemete arv on õige, kas on näha ilmseid puudusi tehtud töös.
  • Kui esitasite vale tellimuse – vale materjal, valed mõõdud –, olete tehingu teinud eksimuse mõjul, kuid see iseenesest ei tähenda veel, et tehing tühistatakse. Tühistamise eelduseks on see, et tehingu teine pool oleks pidanud aru saama, et tellimust esitades inimene eksis.
  • Pretensioon esitage tööettevõtjale kirjalikult või siis soovitavalt tunnistajate juuresolekul, hilisema kohtuvaidluse võimalus tähendab ka seda, et tõendeid on tarvis. Tarbija võib valida, kas pöörduda kaebuse lahendamiseks otse kohtusse või otsustada kohtuvälise süsteemi kasuks. Kohtuvälised kaebuste lahendamise mudelid on väga levinud kogu Euroopas. Tarbija ja ka kaupleja jaoks on võrreldes kohtuvaidlusega tegemist probleemi tunduvalt lihtsama, mugavama ning vähem aega ja raha nõudva lahendusega. Kohtuväliseks võimaluseks on pöördumine tarbijakaitseameti või tarbijakaebuste komisjoni poole.
  • Võlaõigusseadusest, selle üldosast ning töövõttu puudutavatest sätetes tulenevad mitmed õiguskaitsevahendid. Vajadusel pöörduge kohtusse, esitades hagiavalduse, milles nõudke lepingu täitmist ja kahjude hüvitamist.

Riigiportaal eesti.ee ei jaga õigusabi, igapäevaelu õigusküsimustele aitab vastuseid leida õigusportaal Jurist Aitab.

Viimati muudetud: 01-08-2017 00:00 | Teksti koostas: tarbijakaitseamet