Milline teave peab olema kaubal

Tarbijale antav teave peab olema tõene ja arusaadav ning esitatud tarbijale eesti keeles. Tarbijale kauba või teenuse kohta edastatava teabega ei tohi kaubale või teenusele omistada omadusi, mida sellel pole, või anda mõista, et kaubal või teenusel on erilised omadused, kui tegelikult on omadused samasugused nagu kõigil seda laadi kaupadel või teenustel.

Kauba või teenuse eest tasumisel peab kaupleja andma tarbijale kauba või teenuse ostmist tõendava dokumendi, millel on vähemalt:

  • kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress
  • müügikuupäev
  • iga kauba või teenuse hind ja tasutud summa.

Tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale peab tootja lisama kasutusjuhendi. Kasutusjuhend peab sisaldama tarbijale vajalikku teavet kauba õigeks, sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks ning kauba õigeks kokkupanemiseks, paigaldamiseks, ühendamiseks, hooldamiseks või säilitamiseks ja vajaduse korral ka hävitamiseks. Kui kaup koosneb mitmest osast, lisatakse kasutusjuhendisse loetelu kauba juurde kuuluvatest osadest (komplekti koostisosad). Võõrkeelne kasutusjuhend peab olema tõlgitud eesti keelde vähemalt selles ulatuses, mis puudutab kauba kokkupanemist, paigaldamist, ühendamist, hooldamist, säilitamist, sihipärast ja säästlikku kasutamist. Kasutusjuhend peab olema üheselt arusaadav.

Hinnateave

Iga müügiks välja pandud kauba peal või vahetus läheduses peab olema hind, millega see kavatsetakse müüa ehk kauba lõplik müügihind. Välja pandud hind peab olema lõpphind, mis sisaldab ka käibemaksu. Kaubale märgitud hinda peab olema võimalik eemaldada kaupa kahjustamata. Oluline on, et hind kassas ja müügisaalis on ühesugune. Kui see nii ei ole, on tegemist tarbija eksitamisega, mis on keelatud.

Ka teenuste puhul peab kaupleja tarbijat teavitama teenuse müügihinnast. Kui teenuse müügihinda ehk lõpphinda ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata (nt taksosõidu puhul), teavitab kaupleja tarbijat teenuse hinna komponentidest, tariifidest või hinna arvutamise alustest nii, et tarbijal on võimalik teenuse müügihinda piisava täpsusega arvutada. Teenuste hinnakiri peab olema välja pandud tarbijale nähtavale kohale.

Restoranis, baaris, kohvikus jm, tuleb esitatav arve koostada vastavalt menüüs näidatud hindadele. Teenustasu ei ole lubatud arvele eraldi lisada. Meeldiva teeninduse eest kelnerile või ettekandjale lisatasu, nn jootraha andmine on aga kliendi otsus. Toitlustuskohtade peasissekäigu läheduses peab olema pakutavate roogade ja jookide hinnakiri, et enne sisseastumist oleks võimalik valida endale meelepärane ja rahakotile sobiv söögikoht.

Kauba müügihind ja ühikuhind

Kauba müügihind on kauba ühiku või koguse lõplik hind, millega tarbija kaupa ostab. Müügihind peab sisaldama käibemaksu ja kõiki muid makse ning olema märgitud kaubale, pakendile või kaupluses riiulile. Kauba ühikuhind on toote ühe kilogrammi, liitri, meetri, ruutmeetri, kuupmeetri või muu ühiku müügihind, mille alusel müügihind arvestatakse. Eelpakendatud kaupadel on kohustuslik avaldada lisaks müügihinnale ka ühikuhind ehk kauba hind ühe kilogrammi, meetri, liitri, ruutmeetri ja tüki kohta.

Viimati muudetud: 01-08-2017 00:00 | Teksti koostas: tarbijakaitseamet