Reisi- ja reisikorraldusteenused

Turismifirmad peavad oma teenuste müügiks sõlmima ostja ja müüja vahelise müügitehingu lepingu, milles peavad olema näidatud:

 • kohustused ja vastutus
 • õigused
 • reisi hind
 • kindlustus
 • teenustest loobumise tingimused
 • pretensioonid ja kahjude kompenseerimine.

Mida pidada silmas reisi ostmisel

 • Enne reisi ostmist tutvuge reisikorraldaja taustaga. Uurige, kas reisikorraldajal on registreering majandustegevuse registris ning piisav tagatis.
 • Firmal peab olema esitada reisi ja sihtkoha kohta põhjalik materjal, samuti peab reisikonsultant olema valmis küsimustele vastama.
 • Uurige, mis on kõige pikem ja kõige lühem aeg reisist taganemiseks ning kui palju sellisel juhul raha tagasi makstakse.
 • Kas ja milliseid viisasid on vaja ning nende maksumus. Samuti selgitage välja, kas viisad muretseb turismifirma või tuleb need endal taotleda.
 • Uurige, mis juhtub siis, kui reisi ajal tekivad probleemid ja kuidas neid sellisel juhul lahendada.
 • Ostes pakettreisi, peab reisifirma esitama enda esindaja kontaktandmed sihtkohariigis.
 • Sõlmige reisikindlustus. Soovitatav on kaaluda kõikvõimalikke kindlustusi (reisitõrge, meditsiiniabi, pagas). Reisikindlustus on äärmiselt tähtis, sest selleta pole reisil haigestumise või reisi ärajäämise korral õigust mitte mingisugusele abile ega hüvitisele.
 • Enne reisiteenuse ostmiseks sõlmitud lepingut tuleb see ka hoolikalt läbi lugeda. Küsimuste tekkimisel esitage need reisikonsultandile kohe.
 • Ettemaksu tegemise kohta tuleb saada makset tõendav dokument (arve, tšekk). Kõik dokumendid, arved jms hoidke alles reisi lõpuni – need aitavad hilisemate pretensioonide lahendamisel.
 • Reisimüüjalt peab saama dokumendi, kus on kirjas reisikorraldaja ja tema kohaliku esindaja kontaktandmed, reisi lõplik hind ja ajakava, täpne info transpordi, majutuse, toitlustamise ja planeeritud meelelahutuste kohta; info passi- ja viisanõuete kohta; reisist taganemise tingimused.

Reisija õigused

Reisijate õigustest ja mida pidada silmas auto rentimisel saab lähemalt lugeda tarbijakaitseameti kodulehelt.

Lennureisija kaitseks ja riskide maandamiseks on Euroopa Liidus paika pandud ühtsed lennureisijate õigused.

ECC-Net ehk Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku mobiilirakendus reisija õiguste kohta annab teavet reisija õiguste kohta tüüpilistes olukordades (nt oste tehes, autot rentides, hotelli broneerides). Lisaks varustab see reisija vajalike väljenditega, mida saab kasutada kohalikus keeles reisi sihtkohas. Samuti saab rakenduse abiga kiiresti leida kohalike saatkondade kontaktandmed ning ka tarbijakaitsekeskuste asukohad. Äpi saab alla laadida ECC-Neti kodulehelt.

Viimati muudetud: 01-08-2017 00:00 | Teksti koostas: tarbijakaitseamet