Tarbijakaitse Eestis

Tarbija õiguste ja kaitse eest vastutab tarbijakaitseamet. Ameti põhiülesanne on kaitsta tarbijate seaduslikke õigusi ja esindada nende huve vastavalt tarbijakaitseseadusele ja Euroopa Liidu tarbijapoliitikale.Tarbijakaitseamet tegeleb lisaks tarbijate ja ettevõtjate nõustamise ja teavitusega.

Tarbijakaitse ülesannete hulka kuuluvad:

 • turujärelevalve tarbijaturul
 • tarbijate majanduslike huvide kaitsmine
 • tarbijate nõustamine ja nende teadlikkuse tõstmine oma õigustest ja kohustustest.

Kuidas tarbijakaitseameti poole pöörduda

Nõuandetelefon 620 1707 on kõige kiirem ja lihtsam viis oma küsimustele vastuseid saada. Helistada saab tööpäeviti kella 10.00–15.00. Elektrooniliselt saab oma küsimuse või vihje esitada ka ameti teeninduskeskkonna kaudu. Samuti võib ise vastuvõtuaegadel kohale minna.

Küsimuse võib saata ka tavapostiga aadressile Pronksi 12, Tallinn, 10117 või e-postiga aadressil info@tarbijakaitseamet.ee

Tarbijavaidluste komisjonile saab esitada avalduse vaidluse lahendamiseks kas ameti teeninduskeskkonna kaudu või e-postiga aadressil avaldus@komisjon.ee.

Probleemid, mille lahendamine ei kuulu tarbijakaitseameti pädevusse

 • Ebaviisaka käitumise korral kaupluses või teenindusasutuses tuleks lahenduse saamiseks pöörduda kaupluse või teenindusettevõtte juhataja (omaniku) poole.
 • Töövaidluse korral saab nõu tööinspektsioonist.
 • Ebakvaliteetsete toiduainete küsimuses tuleks pöörduda veterinaar- ja toiduameti poole.
 • Ebakvaliteetsete ravimite küsimuses tuleks võtta ühendust ravimiametiga.
 • Ravikvaliteediga seotud küsimustes annab nõu sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon.
 • Ebapiisava eesti keele oskusega seotud küsimustes tuleks võtta ühendust keeleinspektsiooniga.
 • Korteriühistu ebapädeva juhatuse korral tuleks kutsuda kokku korteriühistu üldkoosolek ning võimalusel valida uus juhatus.

Lisaks ei kuulu tarbijakaitseameti pädevusalasse:

 • juriidiliste isikute vahelised vaidlused
 • eraisikute vahelised vaidlused
 • kohtu menetlusse antud probleem.

Viimati muudetud: 06-02-2018 00:00 | Teksti koostas: tarbijakaitseamet