Tarbijakaitse Euroopa Liidus

Seoses kaupade ja teenuste vaba liikumisega Euroopa Liidus (EL), on Eesti, kui ühe liikmesriigi tarbijate ees avatud kogu ELi siseturg. Siseturul pakutav lai valik ning kasvavad reisimisvõimalused kutsuvad tarbijaid järjest rohkem ülepiirilisi oste sooritama. Järjest avaramaks muutuvad ka võimalused osta kaupu või teenuseid interneti vahendusel.

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus

Selleks, et tarbijad tunneksid end teistes ELi liikmesriikides ostes sama kindlalt nagu koduriigis, on loodud spetsiaalsed Euroopa tarbijakaitsekeskused. Eestis kaitseb tarbijate õigusi ülepiiriliste ostude korral tarbijakaitseameti juurde loodud ELi tarbija nõustamiskeskus, kelle peamiseks ülesandeks on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi. Keskus pakub tarbijatele täisteenindust: informatsiooni tarbija õigustest ELi liikmesriikides, nõustamist, kuidas piiriüleste ostudega seotud probleemide korral käituda, vajadusel konkreetsete kaebuste lahendamist või vahendamist asjaomastele asutustele ükskõik millises ELi liikmesriigis jne. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta.

ELi tarbija nõustamiskeskusesse võivad pöörduda:

  • Eesti tarbijad, kellel on küsimusi või probleeme seoses teistes ELi liikmesriikides ostetuga, sh seoses lennureisija õigustega, ning ostudega interneti või postimüügi vahendusel.
  • teiste ELi liikmesriikide tarbijad, kes vajavad nõu või kellel on tekkinud probleemid Eestist ostetud kaupade/teenusega, sh ostudega interneti või postimüügi vahendusel.

Kaebuse esitamine

Infopäring või kaebus, mille leiate Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse kodulehelt, on mõeldud esitamiseks juhul, kui teil on küsimusi/probleeme seoses piiriüleste ostudega ehk juhtudel, kui toode või teenus on ostetud teisest riigist või interneti vahendusel. Päringule vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul. Kõik ELi tarbija nõustamiskeskusesse laekunud pöördumised sisestatakse Euroopa Komisjoni hallatavasse ülepiiriliste tarbijakaebuste statistilisse andmebaasi.

Viimati muudetud: 01-08-2017 00:00 | Teksti koostas: tarbijakaitseamet