Kaupade märgistus

Tarbija jaoks on hea teada, kuidas kaupu märgistatakse. Pakendil asuv märgistus peab olema nähtav, loetav, kustutamatu, tarbijale arusaadav ja üheselt mõistetav.

Toidukaupade märgistus

Toidukauba märgistusse kuuluvad:

 • toiduaine nimetus
 • netokogus
 • tarvitamise lõpptähtaeg
 • kvaliteediklass
 • hind.

Müügipakendil peavad olema kirjas ka toiduaine koostisosad (sh lisaained), päritolumaa, tarvitamisjuhis, tootja või pakendaja nimi ja hoiutingimused.

Eesti toidumärgid

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojalt saab taotleda kahe märgi kasutamisõigust.

Tunnustatud Eesti Maitse päritolumärk ehk pääsukesemärk antakse toodetele, mille põhitooraine on 100% eestimaine.

Tunnustatud Maitse kvaliteedimärk ehk ristikumärk antakse Euroopa Liidus toodetud toiduainetele. Toote valmistamisel kasutatud tooraine päritolu ei ole ristikumärgi puhul oluline.

Eesti Toiduainetööstuste Liidu korraldatava iga-aastase toidukonkursi võitja tohib kasutada Eesti Parima Toiduaine märki. Toode on valmistatud Eestis tegutsevas ettevõttes ja turule toodud aasta jooksul.

Eesti Aiandusliidu kodumaisus- ja kvaliteedimärki Eestis Kasvatatud saab kodumaine tootja kasutada värskete (töötlemata) aiasaaduste (köögiviljad, kartul, puuviljad, marjad, seened) ja lillede müügipakenditel või puukoolides istikute nimelipikutel, transpordivahenditel.

Mahetoit ehk ökotoit märgistatakse Euroopa Liidu mahelogoga, mis on kõigil mahetoodetel kohustuslik. Lisaks sellele võib, aga pole kohustuslik kasutada Eesti riiklikku ökomärki. Märk näitab, et tegu on mahepõllumajandusliku tootega, mille kasvatamisel ei ole kasutatud kunstlikke mineraalväetisi, taimekaitsevahendeid, geneetiliselt muundatud taimede koostisosi, sünteetilisi säilitusaineid ega toiduvärve.

Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistus

Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistusse peavad kuuluma:

 • toote nimetus, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada
 • rõiva suurustähistus
 • toote kiukoostis (välja arvatud karusnahast ja nahast rõivastel)
 • juhised toote hooldamiseks.

Jalatsite märgistus

Jalatsite märgistus peab sisaldama teavet jalatsi kolme osise kohta:

 • pealne
 • vooder ja sisetald
 • välistald.

Teave kasutatud materjalide kohta peab olema esitatud iga jalatsipaari vähemalt ühel jalatsil või ühe jalatsi juures kas piktogrammidena või eestikeelsete kirjalike märgetena. Teave võib olla jalatsile trükitud, kleebitud, pressitud või sellele kinnitatud etiketil. Võõrkeelse märgistusega jalatsid peavad olema varustatud ka eestikeelse teabega. Müüja on kohustatud andma tarbijale täiendavat teavet jalatsite omaduste, nende hoolduse, märgistuse, suurustähistuse jms kohta.

Kosmeetikatoodete märgistus

Kosmeetikatoodete pakendile või tootele peab olema märgitud selle säilimise lõpptähtaeg või viide sellekohase teabe asukohale pakendil. Säilimise lõpptähtaeg esitatakse pärast sõnu „parim enne“, näiteks 01.2013 või 01.01.2013.

Vajadusel peavad olema ära toodud hoiutingimused, et tagada toote säilimine ettenähtud aja jooksul. Säilimisaja lõpptähtaega ei märgita, kui see on pikem kui 30 kuud. Selliste toodete pakendile märgitakse üldjuhul periood, mille jooksul võib tarbija kosmeetikatoodet pärast tootepakendi avamist ohutult kasutada. Nimetatud teave esitatakse avatud kreemipurgi sümboli abil, mille sisse või selle vahetusse lähedusse kantakse ohutu kasutamise periood kuudes. Kuude arv kirjutatakse numbritega, mille järele märgitakse täht „M“. Seda märgistust ei kanta tootele, kui:

 • toodet kasutatakse ühekordselt vahetult pärast tootepakendi avamist (testrid vms)
 • tootepakendit kasutamise käigus ei avata ja toode ei puutu kokku väliskeskkonnaga
 • toode ei rikne pärast tootepakendi avamist ning puudub oht, et toode võiks pikaajalise kasutamise käigus kahjustada inimese tervist.

Kemikaali pakendi märgistus

Kemikaali pakend peab olema vastupidav ja kindlustama kemikaali ohutu käitlemise. Ärge kasutage kemikaali, mille pakendil pole infot või kui see on kulunud.

Ohtliku kemikaali pakendi märgistusel peavad olema selgelt loetavad järgmised andmed:

 • kemikaali kaubanduslik nimetus, koostisosade nimetused
 • kemikaali valmistava võiimportiva ettevõtte nimi ja aadress
 • ohutunnus
 • ohu täpsem kirjeldus
 • ohutusnõuded
 • kemikaali kogus.

Märgistus peab olema eesti keeles, vahetult pakendil või eraldi etiketil kulumiskindlalt ja selgelt loetavalt. Tarbijal on õigus küsida jaemüüjalt lisateavet toote kohta, mida ta osta soovib.

Viimati muudetud: 03-05-2016 00:00 | Teksti koostas: tarbijakaitseamet, maaeluministeerium, terviseamet