Kaupade ostmine internetist

Enne internetis tellimist tuleb kindlasti tutvuda tellimistingimustega. Kui saadav info pole piisavalt selge, tuleb küsimustega pöörduda klienditeenindaja poole ja paluda, et müüja edastaks olulise informatsiooni kirjalikult. See on vajalik hilisemate pretensioonide lahendamisel.

Internetist ostmise puhul on soovitatav kõik ostuga seotud teave ning kirjavahetus (toote või teenuse kirjeldus, vormistatud tellimus, kaupleja kinnitus tellimuse kättesaamise kohta jms) välja printida ning alles hoida. Võlaõigusseadusega on määratud teave, mida tuleb tarbijale enne ostu tegemist esitada:

 • pakkuja nimi ja aadress
 • kauba või teenuse põhitunnused
 • kauba või teenuse hind, sealhulgas maksud ja muud hinna koostisosad ning nende suurus, ettemaksu suurus peab olema lepingutingimustes kirjas
 • hinna sisse arvestamata posti- või veokulud ja maksud
 • kauba või teenuse eest maksmise kord, samuti teenuse üleandmise või teenuse osutamise tingimused
 • lepingust taganemise õigus ehk millise aja jooksul on võimalik tellitud kaubast loobuda ning praktilised juhised taganemisõiguse teostamiseks.

Kindlasti tuleb silmas pidada, kes on tehingu teine osapool, sest oluline on, et tehing sõlmitaks tarbija ja juriidilise isiku vahel. Kahe eraisiku vahelistele tehingutele tarbijakaitsereeglid ei laiene.

plugin:youtube

Taganemisõigus

Arvestades, et tarbijal ei ole telefonitsi tehtud ostude puhul võimalik tootega tutvuda nii põhjalikult kui tavalises kaupluses, võib telefonitsi sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ajast, mil toode on jõudnud tarbijani. Teenuse ostmise puhul algab tähtaeg lepingu sõlmimisest.

Mida tasub kauba tagastamisega seoses teada

 • Kui müüja pole andnud teavet taganemisõigusest või edastanud muud olulist infot, võib lepingust taganeda kolme kuu jooksul toote kohalejõudmise päevast.
 • Kui müüja ei suuda tellimust täita, peab ta tarbijat sellest teavitama ning viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul tagastama makstud raha.
 • Sageli maksab toote tagastamisega seotud postikulud kaupleja, samas võib kaupleja panna selle kohustuse ka tarbijale, kuid siis peab see olema selgelt tellimistingimustes kirjas. Samuti ei tohi kauba tagastamisega seotud kulu ületada 10 eurot.
 • Lepingust taganemise puhul tuleb müüjal viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemist tagastada makstud summa.

NB! 14-päevane tagastamisõigus ei kehti:

 • kauba puhul, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades (nt tarbija mõõtude järgi).
 • kauba puhul, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud.
 • perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad).
 • audio- ja videosalvestustele ning arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud.
 • asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada.

Kaebuse esitamine

Lisaks õigusele ostust 14 päeva jooksul loobuda on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kauba osas, mis ei vasta pakutud näidistele või on puudusega. Seega, kui kaubal ilmneb mingi puudus, on inimese õigused samad, hoolimata sellest, kas ostetud on tavalisest poest, internetikaubamajast, postimüügi ja telefoni vahendusel või nt ühistranspordis, ning kaebuse võib esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest.

Kui tarbija on ostnud midagi teise Euroopa Liidu liikmesriigi e-kauplusest ja kaupleja suhtes on tekkinud kaebus, võib selle lahendamiseks kasutada elektroonilist keskkonda, ODR-platvormi (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine).

Eelkõige on ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, aga soovi korral saab seda kasutada ka riigisiseste kaebuste puhul. Platvorm võimaldab tarbijal edastada oma kaebus elektrooniliselt kauplejale, eesmärgiga leppida kokku vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, misjärel edastab platvorm kaebuse automaatselt ja viivitamata vastavale kohtuvälisele vaidluste lahendamise üksusele.

Kuivõrd ODR-platvorm on tehniline lahendus, mille puhul võib tarbija või kaupleja aeg-ajalt vajada kasutajatuge, pakub arendus ka võimalust küsida abi. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust ELi tarbija nõustamiskeskus.

Viimati muudetud: 01-08-2017 00:00 | Teksti koostas: tarbijakaitseamet