Mahepõllumajandus ja mahetoidu märgistamine

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on toidu ja sööda valdkonnas kasutatav tasakaalustatud aineringlusel põhinev keskkonnasäästlik tootmisviis.

Mahepõllumajanduse nõuded kehtivad taimsete ja loomsete saaduste esmatootmisel ning nendest toodete valmistamisel, samuti toitlustamisel ja turustamisel.

See tootmisviis tagab puhta toidu ja vee ning säilitab elurikkuse, kuna:

  • mahetaimekasvatuses ei kasutata sünteetilisi mineraalväetisi ega keemilisi taimekaitsevahendeid; muld hoitakse viljakana liblikõieliste kultuuride kasvatamise ning orgaaniliste väetistega; taimekahjustajate levikut tõkestatakse tootmiskeskkonnas elurikkuse tagamise, mehaaniliste võtete ning looduslike taimekaitsevahendite kasutamisega
  • maheloomakasvatuses on antibiootikumide kasutamine haiguste ennetamisel keelatud; loomade heaolu tagamiseks peavad nad saama viibida õues, süüa mahesööta ja rahuldada kõiki oma loomuomaseid vajadusi
  • mahetoodete valmistamisel säilitatakse toit võimalikult naturaalsena ja kasutatakse vaid piiratud valikus lubatud loodusliku päritoluga lisaaineid; mahetoidu töötlemisel sünteetilisi lõhna- ja maitseaineid ei kasutata
  • geneetiliselt muundatud organismid (GMO) või nende abil valmistatud tooted on mahepõllumajanduses keelatud.

Ettevõtted, kus tegeletakse mahepõllumajandusega, peavad olema mahepõllumajanduse seaduse kohaselt tunnustatud. Tunnustatuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus põllumajandusametile (põllumajandussaaduste esmatootmine) või veterinaar- ja toiduametile (töötlemine, turustamine). Isik, kes soovib toitlustusettevõttes tegeleda mahetoidu valmistamise ja turuleviimisega, peab esitama veterinaar- ja toiduametile teavitamise avalduse.

Turustatavad mahetooted märgistatakse Euroopa Liidu mahelogoga, tooraine päritolutähisega ja järelevalveasutuse koodiga (need on kinnispakendis mahetoodetel kohustuslikud). Lisaks sellele võib kasutada ka Eesti riiklikku ökomärki, aga see pole kohustuslik.

Märgistus annab tarbijale kindlustunde, et tootmisel on järgitud mahepõllumajanduse seaduse nõudeid.

Mahetootjate kontaktandmed leiab mahepõllumajanduse registrist.

Mahetoitu müüvate kaupluste nimekiri on avaldatud Maheklubi kodulehel.

Viimati muudetud: 12-08-2015 00:00 | Teksti koostas: maaeluministeerium