Arstiabi

Tervisemurega inimese esimeseks kontaktiks tervishoiusüsteemis on tema perearst või pereõde.

Perearst koostöös pereõega

 • diagnoosib ja ravib enamikku haigusi
 • jälgib lapse arengut ja kroonilisi haigeid
 • teeb väiksemaid kirurgilisi protseduure
 • suunab patsiendi uuringutele ja võtab analüüse
 • vaktsineerib
 • vajadusel teeb koduvisiite
 • annab nõu hoolduse, vigastuste või mürgistuste korral ning ennetavate tegevuste osas kõigile tema nimistusse kantutele.

Perearst

Igal Eesti kodanikul ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel on õigus registreeruda perearsti nimistusse ja kirjaliku avalduse alusel perearsti ka vahetada. Perearsti saab kindlustatu ise valida, selleks leidke perearst, kelle juures soovite käima hakata. Teie kodule lähemat perearsti saate otsida terviseameti või haigekassa kodulehel. Seejärel esitage avaldus (pdf, 113 kB) uude nimistusse saamiseks otse perearstile.

Kui perearsti nimistus ei ole vabu kohti, vastatakse teile 7 päeva jooksul. Neile, kes pole endale ise perearsti valinud, määrab arsti terviseamet inimese rahvastikuregistris oleva elukoha aadressi alusel.

Pereõel on iseseisvad vastuvõtud, kus ta õpetab, nõustab ja juhendab inimest tervise edendamisel ja säilitamisel, ning haiguste ennetamisel. Pereõde osutab abi ka haiguste korral ning korraldab tervisedokumentatsiooni, lisaks on õe ülesanne jälgida kroonilise haigusega inimesi. Vajadusel konsulteerib pereõde perearstiga või suunab inimese perearsti visiidile.

Perearstiabi on ravikindlustatud inimesele tasuta. Ravikindlustuseta inimesel tuleb perearsti teenuse eest maksta ise. Koduvisiidi eest võib perearst küsida kuni 5 eurot sõltumata sellest, mitut haiget ta ühe visiidi jooksul kontrollib. Tasuta on koduvisiit rasedatele ja alla kaheaastastele lastele.

Oma perearsti nime saate kontrollida:

 • riigiportaalist haigekassa e-teenuses Ravikindlustuse ja perearsti info
 • helistades haigekassa klienditelefonil (+372) 669 6630
 • haigekassa klienditeeninduses
 • saates digiallkirjastatud küsimuse e-postiga aadressil info@haigekassa.ee.

Infot perearstide kohta saab:

Lisaks saate kergemate probleemide korral ööpäev läbi küsida perearsti nõuandeliinilt numbritel 1220 või (+372) 634 6630 nii eesti kui ka vene keeles professionaalset meditsiinilist nõu.

Haigekassa e-teenuses Minu retseptid saate vaadata enda kõiki ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte ning kontrollida nende kehtivust. Retseptide nägemiseks peate portaali sisse logima.

Oma alaealiste laste retsepte saate vaadata patsiendiportaalis digilugu.ee. Samast portaalist näete ka enda ja oma laste saatekirju, analüüside vastuseid ja haiguslugusid.

Eriarst

Eriarstiabi on ambulatoorne, päeva- või statsionaarne ravi, mida osutavad eriarst või hambaarst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad.

Ambulatoorne ravi tähendab arsti vastuvõttu, mille käigus vaadatakse patsient läbi, tehakse mõni protseduur (vereanalüüs, kardiogramm vms) kohapeal ning vajadusel määratakse edasine ravi. Haiglasse patsient pikemalt ei jää.

Päevaravi puhul viibib patsient raviasutuses pikemalt kui lihtsalt vastuvõtul, kuid ei jää ööseks haiglasse.

Statsionaarset arstiabi osutatakse haiglas ja patsient peab seal ööbima või pikemalt viibima.

Ravikindlustatul on õigus valida sobiv eriarst ja vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses, kellel on haigekassaga leping.

Eriarstile pöördumiseks on vaja perearsti saatekirja, välja arvatud naistearsti, nahaarsti, silmaarsti, kopsuarsti ja hambaarsti juurde minekuks. Samuti võib traumade korral pöörduda kirurgi või traumatoloogi vastuvõtule ilma saatekirjata.

Pabersaatekirja patsiendile enam ei anta, vaid perearst edastab eriarstile digisaatekirja tervise infosüsteemi kaudu. Teile väljastatud digisaatekirju näete patsiendiportaalis digilugu.ee. Sealt näete ka kõiki teie lastele ja esindatavatele väljastatud saatekirju.

Eriarstiabist ja digisaatekirjast saate lähemalt lugeda haigekassa kodulehelt.

Hambaravi

Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus küsida patsiendilt visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

Proteesihüvitis

Üks kord kolme aasta jooksul hüvitab haigekassa 260 eurot hambaproteeside eest tasutavast summast töövõimetus- või vanaduspensionäridele, üle 63-aastastele ravikindlustatud inimestele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele. NB! Kui te olete seni saanud viimase kolme aasta peale hüvitist 255,65 eurot, on teil õigus täiendavale mitterahalisele hüvitisele summas 4,35 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2018 saab proteeside hüvitise summat kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu. Hüvitist pakkuvad hambaravikabinetid leiate haigekassa kodulehelt. Soodustuse summa arvestatakse alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Teil endal ei tule haigekassa või arsti jaoks täita ega esitada ühtegi avaldust või muud dokumenti.

NB! Seoses muudatusega saab 2017. aasta proteesiarveid haigekassale esitada ainult kuni 31. jaanuarini 2018. Pärast 31. jaanuari esitatud arveid enam ei tasuta.

Riigiportaalis saate teenusega Hambaravi- ja proteesiteenuste info vaadata oma hambaravihüvitise ja proteesihüvitise määra ja limiidi jääki. Oma küsimustele saate vastuse ka haigekassa klienditeeninduses või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga (Lastekodu 48, Tallinn, 10144) või e-postiga aadressil info@haigekassa.ee.

Lähemalt saate hambaravihüvitisest ja hambaproteeside hüvitisest lugeda haigekassa kodulehelt.

Nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata täiskasvanutel on õigus saada tasuta hambaravina vaid vältimatut abi, mida osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.

Küsimuste korral helistage haigekassa klienditelefonil 669 6630 või kirjutage e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

Viimati muudetud: 10-01-2018 00:00 | Teksti koostas: haigekassa