Püsiv töövõimetus

Töövõime ekspertiisi taotlemine

Alates 1. jaanuarist 2017 hindab töövõimetuse asemel töövõimet töötukassa.

Kui teil on aga varem tuvastatud püsiv tähtajatu töövõimetus või vanaduspensionieani kehtiv invaliidsusgrupp, ei tule teil töövõime hindamiseks töötukassasse pöörduda. Teie kohta tehtud otsus kehtib kuni vanaduspensioni eani.

Kui püsiv töövõimetus on eelnevalt tuvastatud, kehtib otsus kuni otsusel märgitud kuupäevani ning selle aja jooksul maksab sotsiaalkindlustusamet teile töövõimetuspensioni.

Töötukassasse tuleb töövõime hindamiseks pöörduda siis, kui teie korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab. Vajadusel võib esitada töötukassasse taotluse töövõime hindamiseks ka enne tähtaja lõppu, nt kui teie terviseseisund on oluliselt muutunud.

Töövõime hindamise taotlust saab esitada:

Töövõime hindamisel võetakse arvesse teie terviseseisundit ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osaluse piiranguid. Selleks hinnatakse teie kehalist ja vaimset võimekust erinevates valdkondades.

Töövõime hindamine koosneb viiest sammust:

  • arstivisiit
  • töövõime hindamise taotluse esitamine
  • eksperdiarvamuse koostamine
  • töövõime hindamise ulatuse otsustamine
  • töövõimetoetuse maksmine ja vajadusel teie nõustamine ning tööturuteenuste osutamine töötamise jätkamiseks või tööle saamiseks.

Töövõime hindamisest saab lähemalt lugeda töötukassa kodulehelt.

Töövõime kaart

Kui teie töövõime on hinnatud osaliseks või puuduvaks, annab töötukassa teile seda tõendava plastkaardi. Kaart on vajalik vähenenud töövõime tõendamiseks ning see kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Eeskätt võib teil kaarti vaja minna kohaliku omavalitsuse või eraettevõtete pakutavate soodustuste kasutamiseks, riigiasutused vahetavad soodustuse andmiseks vajalikke andmeid oma andmekogude kaudu. Juhul kui tegemist ei ole seaduses ettenähtud soodustusega, otsustab soodustuse andmise ja selle ulatuse konkreetne teenusepakkuja.

Kaart saadetakse teile postiga. Kaardi kaotamise, hävimise või varguse korral saate taotleda uut kaarti töötukassa esindustes kohapeal või e-posti aadressil kaart@tootukassa.ee.

Töövõimetoetus

Kui töötukassa on hinnanud teie töövõime osaliseks või puuduvaks, on teil õigus saada töövõimetoetust ja teile on tagatud ravikindlustus.

Töövõimetoetuse kehtiv päevamäär on 11,82 eurot, millest ühe kalendripäeva toetus on:

  • osalise töövõime korral 57% kehtivast päevamäärast (6,74 eurot päevas, keskmiselt 202,1 eurot kuus)
  • puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast (11,82 eurot päevas, keskmiselt 354,6 eurot kuus).

Töövõimetoetust maksab töötukassa igakuiselt eelmise kalendrikuu eest jooksva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Töövõimetoetuse avalduse saate täita ja esitada:

Töövõimetoetusest saab lähemalt lugeda töötukassa kodulehelt.

Küsimuste korral helistage töötukassa infotelefonil 15501 (välismaalt helistades +372 614 8500), võtke ühendust Skype’i kaudu (tootukassa) või kirjutage e-posti aadressil info@tootukassa.ee.

Viimati muudetud: 04-01-2018 00:00 | Teksti koostas: töötukassa