Ravikindlustus

Igal Eesti alalisel elanikul, tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval isikul, kelle eest makstakse või kes iseenda eest maksab sotsiaalmaksu, on õigus ravikindlustusele. Kui isik töötab mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, saab ta ravikindlustuse selles riigis, kus tema eest makstakse sotsiaalmaksu.

Alla 19-aastased on ravikindlustatud sõltumata sellest, kas nende vanemad töötavad või mitte. Arstile pääsemiseks peab kaasa võtma isikut tõendava pildiga dokumendi. Alla 15-aastased võivad kindlustuse tõendamiseks esitada isikut tõendava dokumendi asemel Euroopa ravikindlustuskaardi.

Euroopa ravikindlustuskaardi saate tellida riigiportaalis.

Kindlustatud isikud jagunevad:

  • kindlustatud isikud (tööandja kindlustatud, ise enda eest sotsiaalmaksu maksvad inimesed, riigi kaudu kindlustatud)
  • kindlustatud isikuga ravikindlustuse seaduse või vastava lepingu alusel võrdsustatud isikud (lapsed, rasedad, pensionärid, õpilased, üliõpilased jt).
  • välislepingute alusel kindlustatud isikud.

Ravikindlustuse saamise võimalustest saab lähemalt lugeda haigekassa kodulehelt.

Küsimuste korral helistage haigekassa klienditelefonil 16363 või 669 6630 või kirjutage e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

Viimati muudetud: 14-01-2016 00:00 | Teksti koostas: haigekassa