Ravimite ohutus ja kõrvaltoimest teatamine

Kõik ravimid põhjustavad kõrvaltoimeid. Kõigil kasutajatel neid loomulikult ei teki, aga ravim lubatakse müüki ainult juhul, kui on kindel, et ravist oodatav kasu on suurem kui kõrvaltoimete risk. Ravimiamet hindab enne ravimite müügile tulekut ravimite toimet ja ohutust ning kinnitab esitatud andmete põhjal ravimite infolehed, mis aitavad arstil ravimeid õigesti määrata ning inimestel ravimeid õigesti kasutada.

Samas ei ole võimalik alati kõiki ravimi toimeid ette näha, sest sageli on patsiendil mitu haigust ning kasutatakse mitut ravimit üheaegselt. Tavapraktikas hakkavad seega ilmnema pikaajalisel kasutamisel tekkivad ja harvaesinevad kõrvaltoimed. Selgub kaasuvate haiguste mõju ning avalduvad koostoimetest tingitud kõrvaltoimed.

Seetõttu on oluline koguda ravimi kohta teavet ka pärast turuletulekut. Eestis kogub ja analüüsib ravimite kasutamisel tekkinud soovimatute toimete (kõrvaltoimete) teateid ravimiamet ning teeb selles osas koostööd ka teiste ravimiametitega maailmas.

Juhul kui kõrvaltoime teatiste analüüsimise tulemusena selgub, et ravimi kasu/riski suhe on muutunud negatiivseks ehk ravimi võtmisega seotud riskid on suuremad kui sellest saadav võimalik kasu, lõpetatakse kas ravimi turustamine täielikult või piiratakse selle kasutamist ning lisatakse hoiatusi raviminfosse.

Teatiseid ravimite kõrvaltoimete kohta esitavad kõige enam arstid, saades infot oma patsientidelt, seetõttu on oluline rääkida pärast ravimi kasutamist tekkinud ebasoovitavast toimest oma arstile. Arst võib tulenevalt kõrvaltoimest muuta kas raviskeemi või välja kirjutada teise ravimi.

Ravimiameti kodulehe kaudu saavad ravimi kõrvaltoime teatise edastada ka patsiendid ise. Teatise saatmiseks võite paluda ka apteekri abi.

Seotud asutused

Viimati muudetud: 09-10-2015 00:00 | Teksti koostas: ravimiamet