Toodete ohutus

Tarbekaupade ja teenuste terviseohutust kontrollib terviseamet.

Kosmeetikatoodete ohutus

Terviseamet kontrollib kosmeetikatoodete terviseohutust ja nõuetele vastavust tootja ja importija juures ning hulgimüügis. Jaemüügis kontrollib märgistust tarbijakaitseamet. Kosmeetikatoodete terviseohutuse ja kosmeetika õige märgistuse eest vastutavad tootja ja importija.

Kosmeetikum ei tohi kogu oma kõlblikkusaja jooksul kahjustada inimese tervist (kui sellega toimitakse ettenähtud viisil ja tingimustel). Siiski on võimalik, et inimene on ülitundlik kosmeetikatootes sisalduva(te) aine(te) suhtes. Tarbijal tuleb enne uue toote ostmist kindlaks teha, kas see talle sobib.

Kui kosmeetikatoote kasutamisest tekib tervisekahjustus, teavitage sellest kas:

  • tootjat
  • levitajat (maaletoojat)
  • teenuseosutajat või
  • terviseametit.

Terviseameti teavitamiseks oma juhtumist täitke veebipõhine teatis. Tervisekahjustust ehk tõsist soovimatut mõju (TSM) uurib terviseamet. Vajadusel hoolitseb amet selle eest, et ohtlik kosmeetikatoode müügist kõrvaldataks.

Mänguasjade ohutus

Mänguasjadega seotud võimalike ohtude vältimiseks on oluline tähelepanu pöörata järgnevale:

  • Jälgige, et mänguasi, pakend või etikett kannaks CE-märgist. Selle märgisega kinnitab tootja, et mänguasi vastab kõigile asjakohastele nõuetele, ja võtab endale ka vastutuse.
  • Vaadake mänguasja sobivust lapse vanusele. Mänguasi ei sobi alla 3-aastasele lapsele, kui see sisaldab väikesi osi.
  • Kontrollige enne mänguasja lapsele andmist, et sealt ei eralduks väikesi osi, sel ei oleks teravaid servi, pikki paelu jms.
  • Enne mänguasja lapsele andmist eemaldage pakend ja selle osad, et need ei põhjustaks lapsele ohtu (lämbumine).
  • Lugege hoolikalt kasutusjuhist ja hoiatusi.

Mänguasjade ohutuse, sh märgistuse eest vastutavad tootja ja importija.

Mänguasjade terviseohutust ja nõuetele vastavust kontrollib tootja, importija ja hulgimüüja juures terviseamet. Jaemüüja juures kontrollib nõuetele vastavust tarbijakaitseamet.

Kemikaalide ohutus

Igapäevaselt puutub inimene kemikaalidega kokku peamiselt kodukeemia- või ehituskeemiatooteid kasutades. Mitmete keemiatoodete, sealhulgas ka looduslikku päritolu vahendite mõtlematu kasutamine on põhjustanud allergiajuhtumite sagenemist.

Kemikaalid võivad olla söövitavad või ärritavad, põhjustada allergiat, kahjustada hingamisteid või kesknärvisüsteemi, soodustada vähkkasvajate teket, tekitada pikaajalisel kokkupuutel probleeme viljakusega ja teisi terviseprobleeme, mis võivad avalduda alles aastate pärast. Kemikaali pakendil toodud info on just selleks, et teavitada tarbijat toote kõikidest ohtudest ja anda juhiseid selle ohutuks kasutamiseks. Seetõttu on oluline kasutada kemikaale vastavalt pakendil toodud juhistele, et vältida õnnetusi ja ennetada tervisekahjustusi.

Kodukeemia alla kuuluvad majapidamises kasutatavad pesu- ja puhastusvahendid, hooldusvahendid, meeleolu loovad kodukeemiavahendid, kahjuritõrjevahendid jm. Ehituskeemia alla kuuluvad kõikvõimalikud liimid, pahtlid, segud, puidukaitsevahendid, määrded jm.

Biotsiidid on ained või segud, mille eesmärk on kahjulike organismide hävitamine, tõrjumine, kahjutuks muutmine, nende toime ärahoidmine või muul viisil nende vastu võitlemine. Biotsiidid on alati keemilised ained – hiirelõksud, mutilõksud ja muud mehaanilised seadmed biotsiidide alla ei kuulu.

Poes tuleks biotsiidi pakendit vaadates jälgida, et pakend oleks terve ja sel oleks eestikeelne info. Kuna biotsiid on mõeldud ennekõike teatud organismide hävitamiseks, tuleb neid käsitseda alati ülima ettevaatusega ja kindlasti järgida kasutusjuhendit.

Detergendid on ained või segud, mis sisaldavad seepe ja/või muid pesemiseks ja puhastamiseks ettenähtud pindaktiivseid ained. Detergendid võivad olla mistahes kujul (vedel, pulber, pasta, kang jne). Detergentide hulka kuuluvad lisaks otsestele pesu- ja puhastusvahenditele ka leotus-, loputus- ja pleegitusvahendid, pesupehmendid jne.

Enne detergendi ostmist tuleks täpselt teada, millistel materjalidel seda kasutada plaanitakse. Nimelt on paljud universaalpuhastusvahendid, rasvaärastid, katlakivieemaldid jne sellise koostisega, mida teatud materjalidel kasutada ei tohi. Toote pakendil peab olema eestikeelne info ja selle kasutamisel tuleb kindlasti järgida kasutusjuhendit.

Kui kemikaalide kasutamisel on juhtunud õnnetus, saab abi mürgistusteabekeskusest, helistades telefonil 16662.

Viimati muudetud: 01-06-2016 00:00 | Teksti koostas: terviseamet