Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamine Eestis

Kui olete hariduse omandanud või töötanud mõnes teises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ning soovite Eestis töötada, kontrollige, kas teie kvalifikatsiooni (haridust ja/või töökogemust) tunnustatakse ka Eestis. Töötraditsioonid ja haridussüsteemid võivad liikmesriigiti erineda ning seetõttu võib ka välisriigis omandatud kutsekvalifikatsioon erineda Eestis sarnasel töökohal nõutavast. See tähendab, et enne Eestisse tööle asumist on vaja välja selgitada, kas ja mil määral välisriigi kutsekvalifikatsiooni siin tunnustatakse.

Eestis tegeleb kvalifikatsiooni tunnustamisega SA Archimedes struktuuriüksus Eesti ENIC/NARIC keskus (akadeemilise tunnustamise agentuur), mis kuulub Euroopa Nõukogu ja UNESCO koostöövõrku ENIC ja Euroopa Komisjoni koostöövõrku NARIC. Need rahvusvahelised võrgustikud on loodud välisriigis omandatud hariduse õige ja õiglase tunnustamise lihtsustamiseks ning akadeemilise ja tööalase liikuvuse soodustamiseks.

Kas minu kutsekvalifikatsiooni tunnustatakse Eestis

Kontrollige, kas ametikoht, millele soovite kandideerida Eestis, kuulub reguleeritud kutsete nimekirja. Kui jah, on vajalik enne tööle asumist läbida kutsekvalifikatsiooni tunnustamise protsess.

Reguleeritud kutsed või kutsealad on need kutsed või kutsetegevused, millele on Eesti seaduste või määrustega kehtestatud kindlad hariduse või töökogemuse (ehk kutsekvalifikatsiooni) nõuded.

Kuidas kutsekvalifikatsiooni tunnustatakse

Kui soovite asuda Eestis tööle reguleeritud kutsealal, peate taotlema oma kvalifikatsiooni tunnustamist. Selleks kontakteeruge oma valdkonna pädeva asutusega. Pädev asutus otsustab, kas teie välisriigis omandatud haridus või töökogemus on piisav Eestis samal kutsealal tegutsemiseks. Kui on, tunnustatakse teie välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni ning võite reguleeritud kutsealal töötada. Kui esineb märgatavaid erinevusi (näiteks hariduse sisus või kutsetegevustes), võib pädev asutus nende korvamiseks määrata teile kohanemisaja või peate läbima sobivustesti.

Pädev asutus informeerib teid kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks vajalikest dokumentidest ning sel on õigus nõuda teilt vajadusel ka võõrkeelsete dokumentide tõlkeid.

Otsuse saamisega võib aega minna kuni 4 kuud. Tunnustamisotsusest saab lähemalt lugeda Eesti ENIC/NARIC keskuse kodulehelt.

Viimati muudetud: 22-02-2016 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium