Töö välismaal

Eestist väljaspool töö otsimiseks on mitu võimalust. Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide töötajate vaba liikumist toetab töövõrgustik EURES, mille tegevust Eestis koordineerib Eesti Töötukassa.

EURES nõustajad pakuvad teavet:

 • vabadest töökohtadest
 • teise riiki tööle asumise tingimustest
 • töötamisega seonduvatest sotsiaalsetest garantiidest.

Põhjalikumat informatsiooni välisriigis töötamise kohta leiate EURES Eesti kodulehelt ja Euroopa EURES portaalist. Küsimuste korral võtke ühendust EURES nõustajaga, oma küsimuse saate esitada ka veebivormi kaudu.

Vahendusfirma abiga tööle

Lisaks riiklikele töövahendusprogrammidele pakuvad rahvusvahelisi tööturuteenuseid ka erafirmad. Enne erafirma teenuste kasutamist tuleb ettevõtte tausta kindlasti põhjalikult kontrollida. Igas riigis on omad kombed ja seadused. Sellist informatsiooni on omal käel mõnikord keeruline leida, seepärast küsige nõu riigi esindustelt Eestis (saatkonnad) ja EURES nõustajatelt.

Teise riiki tööle asudes tuleb arvestada:

 • millised on seaduslikud alused selles riigis töötamiseks – kas peab olema tööluba
 • maksupoliitikaga – millised on maksumäärad
 • välisriigi töölepingu tingimustega
 • ravikindlustuse tingimustega
 • toimetulekuvõimalustega välismaalasena töötades.

Välismaale tööle kandideerimine

Kui soovite Eestis omandatud hariduse või töökogemusega asuda tööle teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riiki, tehke kõigepealt kindlaks, kas kutseala on selles liikmesriigis reguleeritud. Kui kutse või kutsetegevus on vastuvõtvas riigis reguleeritud, peate kohapeal taotlema oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist.

Mõningate kutsealade esindajad saavad oma kutsekvalifikatsiooni tõendada Euroopa kutsekaardiga. Euroopa kutsekaarti saate taotleda juhul, kui olete:

 • üldõde
 • proviisor
 • füsioterapeut
 • kinnisvaramaakler
 • mägigiid.

Taotluse saab esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni Teie Euroopa veebilehe kaudu.

Euroopa kutsekaart on virtuaalne kaart ehk elektrooniline tõend selle kohta, et olete läbinud halduskontrolli ja et teie kutsekvalifikatsiooni on tunnustanud liikmesriik, kus soovite tööle asuda, või et vastate selles riigis ajutiselt teenuste osutamise tingimustele.

Kui taotlus on heaks kiidetud, saate luua PDF-vormingus Euroopa kutsekaardi tunnistuse. Sellel on viitenumber, mille abil teie tulevane tööandja saab Euroopa kutsekaardi kehtivust veebis kontrollida.

Teavet hariduse ja töökogemuse tunnustamisest välisriigis leiate ka soovitud riigi kontaktpunktist (EUGO).

Kutsekvalifikatsioonialast tunnustamist koordineerib Eestis haridus- ja teadusministeerium.

Viimati muudetud: 08-03-2017 00:00 | Teksti koostas: töötukassa, haridus- ja teadusministeerium