Teenusega saate teha päringu oma sotsiaalmaksu ja pensionikindlustuse andmete vaatamiseks ja kontrollimiseks riiklikus pensionikindlustuse registris ehk näete oma tööstaaži alates 1999. aastast.