Pensionilisad

Pensionilisa on õigus saada järgmistel inimestel:

Pensionilisa saaja Pensionilisa suurus
Vabadussõjast osavõtnu lesk 100% rahvapensioni määrast
II maailmasõjast osavõtnu ja Omakaitse liige 10% rahvapensioni määrast

Rahvapensioni suurus on 175,94 eurot.

Isikule, kellel on õigus mitmele pensionilisale, määratakse üks pensionilisa tema valikul.

Pensionilisa lapse kasvatamise eest, nn vanemapension

Alates 1. jaanuarist 2013 arvutatakse vanaduspensionile, töövõimetuspensionile ja toitjakaotuspensionile juurde täiendav pensionilisa lapse kasvatamise eest.

Pensionilisa saaja Pensionilisa suurus
Üks vanem, vanema abikaasa, eeskostja või peres hooldaja saab pensionilisa iga lapse kohta, kes on sündinud ajavahemikus 31.12.1980 kuni 31.12.2012 ning keda on pensionilisa taotleja kasvatanud vähemalt 8 aastat. 2 pensioni aastahinde suuruses
Üks vanem, vanema abikaasa, eeskostja või peres hooldaja, kes ise on sündinud enne 01.01.1983 (ja pole kohustatud isik kogumispensionide seaduse tähenduses) saab pensionilisa iga lapse kohta, kes sündis 01.01.2013 või hiljem ning keda on pensionilisa taotleja kasvatanud vähemalt 8 aastat. 3 pensioni aastahinde suuruses
Alates 01.01.2018 saab üks vanem, vanema abikaasa, eeskostja või peres hooldaja pensionilisa iga lapse kohta, kes on sündinud enne 01.01.2013 ning keda on pensionilisa taotleja kasvatanud vähemalt 8 aastat. 1 pensioni aastahinde suuruses

NB! Pensioni aastahinne on 1 pensioniõigusliku staaži aasta ja 1 kindlustusosaku rahaline väärtus, mille kinnitab valitsus.

Kui sama lapse kohta on õigus taotleda pensionilisa mitmel inimesel, lepitakse kokku, kes seda õigust kasutab. Kokku lepitakse kirjaliku nõusolekuga, millega üks inimene loobub pensionilisast. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus.

Erisus pensionilisa maksmisel

Inimesele, kes saab seisuga 1. jaanuar 2018 pensioni ja kelle pensioniõigusliku staaži hulka on juba arvatud lapse kasvatamise aeg, makstakse pensionilisa ühe aastahinde väärtuses ilma kokkuleppeta.

Pensionilisa taotlemine

Lapse kasvatamise eest pensionilisa saamiseks täitke pensionilisa taotlus. Teiste pensionilisade saamiseks eraldi vormi ei ole, avalduse võib kirjutada vabas vormis.

Avalduse võite:

  • saata e-postiga ja digiallkirjastatult aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • saata postiga piirkondlikku klienditeenindusse või
  • viia sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse (saab täita ka kohapeal).

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Tallinna linna makstavat pensionilisa saavad taotleda tallinlastest vanadus- või töövõimetuspensionärid ning täisealised (alates 18. eluaastast) rahva- või toitjakaotuspensioni saajad.

Taotlemiseks on tallinlastel kolm võimalust:

  • täitke avaldus Tallinna universaaltoetuste taotlemise iseteeninduskeskkonnas
  • minge elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda kohale ja täitke avaldus seal
  • saatke avaldus postiga elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

Küsimuste korral pöörduge Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametisse või elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

Viimati muudetud: 30-05-2017 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet