Ajutise töövõimetuse hüvitised

Ajutise töövõimetuse hüvitist maksab haigekassa töövõimetuslehe alusel kindlustatule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu.

Ajutise töövõimetuse hüvitised

  • Haigushüvitist makstakse haiguse või vigastuse korral. Haiguslehe väljastab arst.
  • Hooldushüvitist makstakse põetamise eest (80% alates töövabastuse esimesest päevast). Sama aja eest ei ole võimalik saada haigus- või hooldushüvitist. Hoolduslehe väljastab arst.
  • Sünnitushüvitist makstakse rasedus- ja sünnituspuhkuse eest (töövabastuse esimesest päevast 100%) ainult töötajana ravikindlustatud naisele. Sünnituslehe väljakirjutamise õigus on günekoloogil, perearstil ja ämmaemandal. Sünnituslehte on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämisel kuni 140 päeva.
  • Lapsendamishüvitist makstakse alla 10-aastase lapse lapsendamisel lapsendamispuhkusel oldud aja eest (töövabastuse esimesest päevast 100%). Sama aja eest ei ole võimalik saada sünnitus- või lapsendamishüvitist ja haigus- või hooldushüvitist. Hüvitist makstakse lapsendamislehe alusel. Lapsendamisleht antakse lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päevast ning selle kirjutab välja lapse perearst.

Täpsemalt saab erinevate hüvitiste ja nende suuruse kohta lugeda haigekassa kodulehelt.

Info töövõimetuslehe kohta

Infot töövõimetuslehe perioodi kohta näete teenuses Isiku töövõimetushüvitised hetkest, mil arst on elektroonilise töövõimetuslehe lõpetanud ja edastanud haigekassa andmekogusse.

Oma töövõimetushüvitise menetlemise ja väljamaksmisega seotud infot näete teenuses hetkest, kui tööandja on töövõimetuslehe andmed elektroonselt haigekassale edastanud. Haigekassa maksab töövõimetushüvitised välja 30 kalendripäeva jooksul alates sellest, kui ka tööandja on andmed elektrooniliselt edastanud.

Teenuses kuvatakse kõiki kolme viimase aasta jooksul väljastatud töövõimetuslehti.

NB! Haigekassas saab teil korraga kasutusel olla üks arvelduskonto. Juhul kui olete haigekassale esitanud rahaliste hüvitiste (nt töövõimetushüvitis) saamiseks erinevate pankade kontode andmed, tehakse kõik välja maksmata rahaliste hüvitiste ülekanded teie viimati esitatud kontole.

Kontrollige, kas teie arvelduskonto haigekassas on õige.

Hüvitiste suuruse ja nende maksmisega seotud küsimuste korral helistage haigekassa klienditelefonil 16363 või 669 6630 või kirjutage e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

Viimati muudetud: 28-12-2017 00:00 | Teksti koostas: haigekassa