Pere- ja lastetoetused

Riiklikke peretoetusi rahastatakse riigieelarvest ning neid makstakse:

 • Eesti alalisele elanikule
 • Eestis elavatele välismaalasele, kellel on tähtajaline elamisluba või elamisõigus.

Iga kuu makstavad peretoetused on:

 • lapsetoetus
 • lapsehooldustasu
 • üksikvanema lapse toetus
 • eestkostetava või hooldatava lapse toetus
 • lasterikka pere toetus

Ühekordsed peretoetused on:

 • sünnitoetus
 • lapsendamistoetus

Vanema ajateenistuses või asendusteenistuses viibimise ajal makstakse ajateenija või asendusteenistuja lapse toetust, mida saab taotleda koos riiklike peretoetustega.

Riik maksab peretoetusi kõigile lastele kuni nende 16-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, on tal õigus saada peretoetusi kuni 19. eluaastani või kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Toetuste tutvustusi saab lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Peretoetuste taotluse saab esitada riigiportaalis.

Perehüvitiste taotluse (pdf, 582 kB) võib esitada ka:

 • e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • posti teel aadressil Endla 8, 15092 Tallinn
 • sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Lisaks maksab haigekassa sünnitushüvitist naisele, kellel on rasedus- ja sünnituspuhkusele minemisel tööleping, töövõtuleping või kes on FIE.

Peretoetuste suurused on kirjas sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Peretoetusi makstakse iga kuu 8. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

NB! Pärast 01.01.2013 sündinud lapse vanem saab taotleda täiendavate sissemaksete tegemist kohustuslikku kogumispensionisse – pensioni II sambasse. Täpsem info artiklis „Täiendavad sissemaksed pensioni II sambasse“.

Toetusi puudutavate küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Sünnitushüvitist puudutavate küsimuste korral helistage haigekassa klienditelefonil 16363 või 669 6630 või kirjutage e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

Viimati muudetud: 17-01-2018 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet