Ajapikendus ajateenistusse kutsumisel

Ajapikendus on kutsealuse ajateenistusse asumise edasilükkamine määratud ajaks. Ajapikenduse andmise alused sätestab kaitseväeteenistuse seadus.

Ajapikenduse liigist sõltuvalt tuleb kutsealusel ajapikendust kas ise taotleda või otsustab kaitseressursside amet ajapikenduse andmise arstliku komisjoni otsuse või riiklike andmebaaside info alusel.

Ajapikenduse taotlemise ja andmise aluseks võib olla:

  • terviseseisundi ravi
  • lapse või puudega sugulase ülalpidamiskohustus
  • hariduse omandamine
  • kohaliku omavalitsuse volikogu, riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmelisus

Ajapikenduse andmise otsustab kaitseressursside amet. Ajapikenduse aluseks olevate asjaolude ära langemisest tuleb kaitseressursside ametit kirjalikult teavitada 30 päeva jooksul.

Ajapikendus kestab ajapikendustähtaja lõppemiseni või ajapikenduse andmise aluseks olnud asjaolude ära langemiseni.

Ajapikenduse andmise alustest saab lähemalt lugeda kaitseressursside ameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage kutsealuste tasuta infoliini numbril 800 2525.

Viimati muudetud: 04-08-2015 00:00 | Teksti koostas: kaitseressursside amet