Asendusteenistus

Usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealune on kohustatud läbima asendusteenistuse. Asendusteenistus kestab 12 kuud.

Asendusteenistujat ei tohi kohustada:

  • kasutama või hooldama relvi või muid sõjapidamise vahendeid
  • käsitsema teisi inimese surmamiseks või vigastamiseks mõeldud vahendeid või aineid.

Asendusteenistusse kutsutakse samadel alustel nagu ajateenistusse, jälgides, et:

  • kutsealuse terviseseisund vastab kaitseväeteenistuskohustuslaste tervisenõuetele
  • kutsealune on lõpetanud vähemalt 6 klassi
  • kutsealusel ei ole kehtivat ajapikendust
  • kutsealune ei kuulu ajateenistusse asumisest vabastamisele.

Asendusteenistuse lõppemisel arvatakse asendusteenistuja reservi.

Asendusteenistusse asumiseks peab kutsealune esitama kaitseressursside ametile põhjendatud taotluse, milles on ära toodud selged ja mõjuvad põhjused. Taotluse võib esitada igal ajal, kuid mitte hiljem kui 30 päeva enne ajateenistusse asumise kuupäeva.

Taotluse põhjendatuse hindamiseks on kaitseressursside ametil õigus teha järelepärimisi kutsealuse õppe- või töökohale ning tema poolt viidatud usuorganisatsioonile.

Asendusteenistusse kutsumise aja ja teenistuskoha teatab kaitseressursside amet kutsealusele hiljemalt 30 päeva enne asendusteenistuse algust.

Asendusteenistusest saab lähemalt lugeda kaitseressursside ameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage kutsealuste tasuta infoliini numbril 800 2525.

Viimati muudetud: 04-08-2015 00:00 | Teksti koostas: kaitseressursside amet