Kaitseväekohustus ja kaitseväekohustuslaste register

Eesti esmase iseseisva kaitsevõime tagab reservarmee põhimõttel üles ehitatud kaitsevägi, mille põhijõuks on reservis olevad sõjalised üksused. Reservarmee mehitatuse ja sõjaväelise väljaõppe tagamiseks on Eestis mehed 17.-60. eluaastani kaitseväekohustuslased. Selles vanuses tuleb kutsealusena asuda aja- või asendusteenistusse ning reservväelasena osaleda õppekogunemistel, st täita kaitseväekohustust. Kaitseväekohustusega kodanikku nimetatakse kaitseväekohustuslaseks.

Kaitseväekohustuslase andmed kannab kaitseressursside amet kaitseväekohustuslaste registrisse. Esmakordsest kandest teavitab kaitseressursside amet kaitseväekohustuslast kirjalikult tema rahvastikuregistrijärgsel aadressil. Registrisse kantakse kõikide kaitseväekohustuslaste andmed sõltumata nende elukohast, haridustasemest või tervislikust seisundist. Enda andmetega kaitseväekohustuslaste registris saate tutvuda riigiportaali kaudu.

Kaitseväekohustuse võib võtta vabatahtlikult. See võimalus on kaitseväekohustuseta Eesti kodanikel alates 18. eluaastast. Kaitseväekohustuse võtmiseks tuleb esitada taotlus kaitseressursside ametile.

Kaitseväekohustusest ei saa pärast selle võtmist loobuda. Kaitseväekohustuse võtnud kodanikul on teiste kaitseväekohustuslastega sarnased õigused ja kohustused, sh kohustus läbida ajateenistus või osaleda õppekogunemistel.

Lähemalt saab kaitseväekohustusest lugeda kaitseressursside ameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage kutsealuste tasuta infoliini numbril 800 2525.

Viimati muudetud: 05-08-2015 00:00 | Teksti koostas: kaitseressursside amet