Naised ja ajateenistus

18-27-aastased vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest naised saavad ajateenistusse asuda omal soovil. Ajateenistusse asudes tuleb arvestada, et kaitseväekohustuse võtmine on tõsine otsus ja pikaajaline kohustus. Ajateenistusse asumist tasub kaaluda naistel, kes näevad kaitseväeteenistuses tulevast elukutset.

Ajateenistusse asumine

Ajateenistusse asumiseks tuleb esitada kaitseressursside ametile taotlus ajateenistusse asumiseks ning kaitseväekohustuseta naistel ka kaitseväekohustuse võtmiseks.

Kaitseväekohustuse võtnuna peab arvestama kaitseväekohustusega 60. eluaastani (k.a), sh kohustusega ilmuda reservõppekogunemistele.

Enne ajateenistusse asumist tuleb läbida arstlik komisjon, et hinnata terviseseisundi vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele.

Ajateenistusse võtmise otsuse teatab kaitseressursside amet vähemalt 90 päeva enne ajateenistuse algust. Otsusel on märgitud ajateenistusse ilmumise aeg ja teenistuskoht. Otsusel märgitud ajal ajateenistuskohta mitte ilmunud naine loetakse ajateenistusest loobunuks ning ta kaotab võimaluse edaspidi ajateenistusse asuda.

Lähemalt saab naistele esitatavatest nõuetest lugeda kaitseressursside ameti kodulehelt ja kaitseväe kodulehelt.

Küsimuste korral helistage kutsealuste tasuta infoliini numbril 800 2525.

Viimati muudetud: 04-08-2015 00:00 | Teksti koostas: kaitseressursside amet