Soodustused ja toetused ajateenijatele

Ajateenijale makstakse igakuist toetust ajateenistuskohta saabumise päevast kuni ajateenistuse lõppemiseni.

Toetust makstakse vastavalt ajateenija auastmele:

  • reamees, madrus – 100 eurot kuus
  • kapral, vanemmadrus – 125 eurot kuus
  • nooremseersant, nooremmaat – 175 eurot kuus
  • seersant, maat – 200 eurot kuus.

Kõrgendatud toetust makstakse alates üheksandast ajateenistuses viibimise kuust:

  • reamees, madrus – 150 eurot kuus
  • kapral, vanemmadrus – 150 eurot kuus.

Ajateenija toetust makstakse ajateenija esitatud arvelduskontole kuu viimasel tööpäeval.

Ajateenija toetust ei maksta aja eest, mille vältel ajateenija:

  • puudub omavoliliselt ajateenistuskohast (või õppekogunemise kohast)
  • on distsiplinaararestis.

Asendusteenistujale makstakse igakuist toetust teenistuskohta saabumise päevast kuni asendusteenistuse lõppemiseni.

Asendusteenistuja igakuise toetuse suurus on töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuu töötasu alammäär. Asendusteenistuja toetust ei maksta aja eest, mil asendusteenistuja puudub omavoliliselt teenistuskohast.

Küsimuste korral helistage kutsealuste tasuta infoliini numbril 800 2525.

Viimati muudetud: 09-08-2016 00:00 | Teksti koostas: kaitsevägi