Reservväelane

Reservväelane on reservteenistuses olev ehk õppekogunemisel osalev isik. Kui olete läbinud ajateenistuse, arvatakse teid kaitseväe reservi. Reservis ollakse kuni 60-aastaseks saamiseni.

Reservis olevad isikud kuuluvad sõjaajaüksuste koosseisu või nende üksuste täiendusreservi. Olenevalt reservis oleva isiku vanusest ja omandatud erialast kutsutakse inimene õppekogunemisele.

Täiendusreservi arvestatakse vaikimisi ka kõik erinevatel põhjustel ajateenistust mitteläbinud või sõjaajaüksustesse mittearvatud kaitseväekohustusega kuni 60-aastased mehed.

Kaitseväekohustuslase neli peamist kohustust on teatamiskohustus, ilmumiskohustus, esitamiskohustus ja toimingute tegemise kohustus.

Reservväelased on kogu oma reservis oleku aja jooksul kohustatud teatama kaitseressursside ametile oma:

  • hariduse, perekonnaseisu ja töökoha muutustest
  • raskest haigusest või kehalisest puudest ja
  • muudest asjaoludest, mis mõjutavad kaitseväeteenistuskõlblikkust.

Lisaks peavad reservväelased kaitseressursside ameti või kaitseväe territoriaalse staabi nõudmisel esitama andmete kontrolliks või haldusakti andmiseks vajalikke tõendeid ning ilmuma vajadusel arstlikku komisjoni ning osalema vastava kutse saamisel õppekogunemistel.

Enda kuulumist kaitseväe reservi saab kontrollida kaitseväekohustuslaste registrist.

Reservteenistusest saab rohkem lugeda kaitseväe kodulehelt ja kaitseressursside ameti kodulehelt.

Viimati muudetud: 31-01-2017 00:00 | Teksti koostas: kaitsevägi