Soodustused ja toetused reservõppekogunemistel osalejale

Õppekogunemisele kutsutud reservväelasele säilitatakse tema töö- või ametikoht. 120 päeva enne õppekogunemist saadetakse teile kutse reservõppekogunemisele. Kutselt leiate ka vajaliku info tööandjale edastamiseks.

Toetus õppekogenemise ajal

Hüvitist õppekogunemisel osaletud aja eest makstakse erinevalt olenevalt sellest, kas olete sõdur, allohvitser või ohvitser. Täpsema info saamiseks vaadake toetuste suurust ja maksmise korda.

Sõidukulu hüvitamine

Eesti piires hüvitab sõidukulu elukohast kogunemiskohta ja tagasi väeosa. Selleks hoidke alles ja esitage väeosale sõidupilet(id). Kui liigute kogunemiskohta oma sõidukiga, hüvitatakse teile kütusetšeki alusel vaid sellises summas sõidukulu, mis oleks olnud odavaim edasi-tagasi pilet ühissõidukiga. Vaadake rohkem infot maksimaalse sõidukulu hüvitamise kohta.

Reservväelase sõidukulude hüvitamise kohta saab teavet ka kaitseväe kodulehelt.

Viimati muudetud: 31-01-2017 00:00 | Teksti koostas: kaitsevägi