Riigi sisejulgeoleku tagamine

Riigi sisejulgeoleku tagamine on kaitsepolitsei peamine ülesanne. Kaitsepolitseiametil on ka politseilised ülesanded ehk õigus uurida süütegusid ja kohaldada sundi.

Eesti riigi julgeolek toetub kolmele sambale:

  • turvalisus ja õiguskaitse
  • mitte-sõjaliste vahenditega julgeoleku tagamine, mis seondub eelkõige põhiseadusliku korra kaitsega ning teabe kogumisega riigikaitsepoliitika kujundamiseks
  • sõjalise valmisoleku tagamine välisvaenlaste rünnakute vastu.

Kaitsepolitsei ülesanneteks on:

  • riigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse kaitse
  • riigisaladuse kaitse
  • vastuluure teostamine
  • seaduses sätestatud juhtudel kriminaalasjade menetlemine
  • korruptsioonivastane võitlus
  • terrorismivastane võitlus
  • massihävitusrelvade leviku tõkestamine.

Kaitsepolitseiameti peamistest töövaldkondadest saab lähemalt lugeda ameti kodulehelt.

Kaitsepolitsei töövaldkondi puudutavat informatsiooni saab edastada ööpäev läbi telefonil 612 1455 või e-posti aadressil kapo@kapo.ee. Vihjetelefoni number on 612 1500.

Viimati muudetud: 15-02-2017 00:00 | Teksti koostas: kaitsepolitseiamet