Kaitseliidu nais- ja noorteorganisatsioonid

Kaitseliidu allorganisatsioonid on Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred.

Naiskodukaitse

Naiskodukaitse on naisorganisatsioon, kus leidub harivat ja väljakutseterohket tegevust igale naisele – kõik liikmed läbivad baasväljaõppe, valivad vastavalt erialale lisakursuseid, saavad teha sporti ja osaleda militaarses tegevuses ning võtta osa seltskondlikest üritustest. Liikmete väljaõpe ja organisatsiooniline tegevus on suunatud Kaitseliidu ülesannete täitmisele, läbi mille saab iga liige anda oma panuse riigikaitse arendamisesse ja laiemalt kogu ühiskonna paremaks muutmisele.

Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, juhtide õppeks ja instruktorite õppeks. Naiskodukaitse erialad on formeerimine, meditsiin, toitlustamine, side ja staap, noortejuhid, avalikud suhted, sport ja kultuur.

Naiskodukaitsel on üle Eesti 15 ringkonda, mis tegutsevad kõrvuti samanimeliste Kaitseliidu malevatega.

Noored Kotkad

Noored Kotkad on Kaitseliidu struktuuriüksus, mille eesmärk on kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad noorliikmeks võib olla ainult meesoost isik. Noorte Kotkaste noortejuhiks võib olla ka naissoost isik.

Noorte Kotkaste organisatsiooni noorliige võib olla 7–18-aastane alaliselt Eestis elav noor. Noortejuhti loetakse Kaitseliidu tegevliikmeks, kes osaleb noorteorganisatsioonis noorliikmete õppetegevuse korraldamises.

Noorte Kotkaste malevate piirid kattuvad maakondade piiridega. Ainus erisus on Läänemaal, kus Hiiu maakonnas on moodustatud eraldi Noorte Kotkaste Hiiumaa malevkond.

Kodutütred

Kodutütred on tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja sisekord. Kodutütreks on 7-18 aastased tütarlapsed.

Kodutütred pakuvad erinevaid tegutsemisevõimalusi: saab matkata, orienteeruda, õhkrelvast lasta, suusatada, õppida esmaabi andmist; samas saab koos ka laulda, tantsida, kududa ja õmmelda.

Kodutütardel on 15 ringkonda: Alutaguse, Harju, Jõgeva, Järva, Lääne, Põlva, Pärnumaa, Rapla, Saaremaa, Sakala, Tallinn, Tartu, Valgamaa, Viru ja Võrumaa.

Seotud asutused

Viimati muudetud: 01-02-2017 00:00 | Teksti koostas: Kaitseliit