Soodustused vabatahtlikule riigikaitses osalejale

Kaitseliitlasel on õigus struktuuriüksuse juhi kirjalikul taotlusel saada ühe kalendriaasta jooksul kuni kümme kalendripäeva tasustamata lisapuhkust.

Kaitseliidu ülema otsusel võib maksta tasustamata lisapuhkuse hüvitist kuni viie kalendripäeva eest kalendriaastas. Hüvitise arvutamise alus on statistikaameti viimasena avaldatud keskmine brutokuupalk.

Hüvitise saamiseks peab esitama Kaitseliidu struktuuriüksuse juhile taotluse ja tööandja kinnituse tasustamata lisapuhkuse andmise kohta. Kaitseliit otsustab hüvitise maksmise 14 kalendripäeva jooksul pärast taotluse saamist.

Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmel on õigus saada hüvitist reservväelastega võrdses ulatuses. Toetust makstakse alates õppekogunemise kutsel näidatud kohta saabumise päevast kuni õppekogunemisel osalemise lõppemiseni ning toetuse suurus oleneb ametikohast.

Viimati muudetud: 02-02-2017 00:00 | Teksti koostas: Kaitseliit